Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Ο ΟΗΕ δημοσίευσε στοιχεία για τους Αλβανούς στο Εξωτερικό


«Το 40 τοις εκατό των Αλβανών που βρίσκεται στο εξωτερικό κατανέμεται ως εξής: 450 χιλιάδες στην Ιταλία, 440 χιλιάδες στην Ελλάδα και 80 χιλιάδες στις ΗΠΑ…», γράφει το αλβανικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) η πλειοψηφία των μεταναστών έχει μεταναστεύσει για μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή.

Με βάση την έρευνα του  «The Pew Research Center» που είναι ένα ακομμάτιστη αμερικανική δεξαμενή σκέψης (a nonpartisan American think tank) που εδρεύει στην Ουάσιγκτον,  ο ΟΗΕ έχει σχεδιάσει ένα παγκόσμιο χάρτη της προέλευσης και του προορισμού των μεταναστών σε όλον τον κόσμο.

Ο χάρτης παρουσιάζει ότι – τουλάχιστον- 1.120.000 Αλβανοί που έχουν γεννηθεί στην Αλβανία, ζουν σε άλλες χώρες.

Υπάρχουν τρεις κύριοι βασικοί προορισμοί. Αυτοί είναι: η Ιταλία με 450 χιλιάδες Αλβανούς, η Ελλάδα 440 χιλιάδες Αλβανοί  και οι Ηνωμένες Πολιτείες 80 χιλιάδες Αλβανοί.

Στη Γερμανία και τον Καναδά υπάρχουν 20 χιλιάδες μετανάστες σε κάθε μία χώρα και το Ηνωμένο Βασίλειο 10 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της INSTAT, οι κάτοικοι της Αλβανίας είναι περίπου 2.860.000 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι έχουν πάει στο εξωτερικό αποτελούν τώρα το 40% των ατόμων που κατοικούν στη χώρα.

Τα πληθυσμιακό ποσά της έρευνας είναι πιθανόν να έχουν αυξηθεί περισσότερο, αφού κατά το 2015 υπήρξε μια αυξανόμενη παλίρροια της μετανάστευσης, κυρίως προς τις χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat ο αριθμός των αιτήσεων για άσυλο των Αλβανών στις χώρες τις ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά.

Οι αιτούντες άσυλο μετανάστες από την Αλβανία σημείωσαν μια αύξηση κατά 439% φθάνοντας σχεδόν τους 66 χιλιάδες το 2015 από τους 12 χιλιάδες που ήταν πριν από έναν χρόνο.