Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

US defense secretary offers closer security ties to China/O YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΔΡ ΑΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΛΛΑ....

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΔΡ ΑΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΛΛΑ....

ROBERT BURNS,Associated Press