Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Κύριε Στουρνάρα τα 408 εκ. ευρώ που αφαιρέσατε απο τα κέρδη της ΤτΕ τι θα τα κάνετε;

Είθισται μία επιχείρηση, μία τράπεζα και ποσό μάλλον δε μία κεντρική τράπεζα να προβαίνει σε προβλέψεις προκείμενου να κάλυψή τις πιθανές μελλοντικές ζημίες από αθέτηση πληρωμών τρίτων.

Στην προκείμενη περίπτωση η αλήθεια κρύβεται στις λεπτομέρειες ποσό μάλλον δε στα νούμερα και στα μεγέθη.Σύμφωνά με τον ισολογισμό της Τραπέζης της Ελλάδος ο κύριος Στουρνάρας από το σύνολο των κερδών της αφαίρεσε το ποσό των 408 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καλύψει έκτακτες και μελλοντικές προβλέψεις.Αναρωτιόμαστε λοιπόν, ποιοί είναι αυτοί που θα αθετήσουν τις πληρωμές έναντι της ΤτΕ πλην των τεσσάρων συστημικών τραπεζών;

Ποιος άλλος μπορεί να είναι πέρα από αυτές τις τράπεζες που υποτίθεται τις ανακεφαλαιοποιεί το πολιτικό προσωπικό της χωράς με την επίφαση της συνέχισης λειτουργίας τους;

Μήπως εν τέλει κάποιος σοβαρός σε αυτή την χωρά πρέπει να βάλει χέρι τον κεντρικό τραπεζίτη;

Θέλετε λύση του ασφαλιστικού; 
http://www.logiosermis.net/