Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Έχουμε πιο πολλούς ανώτατους αξ/κούς από τους Τούρκους!


Το τουρκικό Γενικό Επιτελείο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα επικαιροποιημένα αριθμητικά δεδομένα για το ανθρώπινο δυναμικό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 που οδήγησε στην απόταξη 4.688 αξιωματικών και υπαξιωματικών.


Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, το σύνολο του μονίμου και στρατεύσιμου προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέρχεται σε 391.695, εκ των οποίων 351.176 στρατιωτικό και 40.519 πολιτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα για το στρατιωτικό προσωπικό, από τους συνολικά 351.176 που υπηρετούν στις Χερσαίες, Ναυτικές και Αεροπορικές Δυνάμεις:
>οι 162.565 αποτελούν μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Επαγγελματίες/Συμβασιούχοι Οπλίτες)
>οι 188.611 είναι στρατεύσιμοι οπλίτες 6μηνης και 12μηνης θητείας.
>Για πρώτη φορά το τουρκικό Γενικό Επιτελείο διαχωρίζει το πολιτικό προσωπικό, δίνοντας μια αρκετά σαφή εικόνα για όσους υπηρετούν ως υπάλληλοι γραφείου ή αποτελούν εργατικό δυναμικό σε Στρατιωτικά Εργοστάσια, Ναυπηγεία και Αεροπορικές Βάσεις που πλέον έχουν μεταβιβασθεί στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Άμυνας ενώ κατά πάγια πρακτική αποκρύπτεται η κατανομή του προσωπικού μεταξύ των Χερσαίων, Ναυτικών και Αεροπορικών Δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ανθρωπίνου δυναμικού στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και καταρρίπτουν το διαδεδομένο μύθο του «στρατού των 700.000».

Συμπεράσματα και σύγκριση με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο αριθμός των ανωτάτων αξιωματικών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μεγαλύτερος από εκείνο των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της «Νέας Δομής Δυνάμεων 2013-2027» έχει προσδιοριστεί ο ανά Κλάδο αριθμός των Νομοθετημένων Θέσεων (ΝΟΘ) των ανωτάτων αξιωματικών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως ακολούθως:
Στρατός Ξηράς: 158
Πολεμικό Ναυτικό: 41
Πολεμική Αεροπορία: 58
Κοινά Σώματα: 4
Σύνολο: 261

Ο στόχος αυτός όμως δεν έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί καθώς πριν τις κρίσεις Μαρτίου 2014 οι ΝΟΘ ανώτατων αξιωματικών ήταν 334 και μετά τις κρίσεις μειώθηκαν σε 318.
Δεύτερη σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που προσανατολίζονται αποκλειστικά στην εξ ανατολών στρατιωτική απειλή διατηρούν από τον καιρό της ειρήνης το 50% του επαγγελματικού προσωπικού σε σχέση με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας στα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας (Κουρδικό, Συρία, Ιράκ) και να καλύψουν σημαντικά εκτενέστερο γεωγραφικό χώρο με αντίστοιχες ανάγκες επάνδρωσης.
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ο συνολικός αριθμός του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέρχεται σε 86.079 (Ιούνιος 2016), από τους οποίους λιγότεροι από 7.268 είναι πολιτικοί υπάλληλοι (Οκτώβριος 2015).
Τρίτον, διαπιστώνεται ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν προς το παρόν σε χαμηλό ποσοστό επαγγελματοποίησης (46%) σε σχέση με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που διατηρούν επαγγελματικό προσωπικό σε ποσοστό άνω του 70% σε Μείζονες Σχηματισμούς και Διοικήσεις τον καιρό της ειρήνης (αναλογία μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού προς στρατευσίμους).