Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Επεσαν υπογραφές στη διάσωση της Μαρινόπουλος !!


Επεσαν υπογραφές στη διάσωση της ΜαρινόπουλοςΤην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πρώτη χρηματοδότηση προς τις δυο αλυσίδες σουπερμάρκετ. Συνολικά 125 εκατ. ευρώ βάζει στο νέο σχήμα η Σκλαβενίτης. Επόμενο στάδιο η ένταξη στο άρθρο 106 του πτωχευτικού. Οι ανακοινώσεις των δυο εταιρειών και των εργαζομένων.
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και επίσημα το σχέδιο σωτηρίας της αλυσίδας Μαρινόπουλος καθώς υπεγράφη με τις τράπεζες η «Σύμβαση διάσωσης της Μαρινόπουλος από την Σκλαβενίτης».
Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η πρώτη εκταμίευση χρηματοδότησης, κάτι που αναμένεται να γίνει την άλλη εβδομάδα από τις τράπεζες σε Μαρινόπουλο και Σκλαβενίτη.
Σημειώνεται ότι η ευρύτερη οικογένεια Σκλαβενίτη κατέθεσε εγγυήσεις προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση από τις τράπεζες, ενώ το επόμενο στάδιο θα είναι η εκδίκαση της αίτησης αναδιάρθρωσης με βάση το άρθρο 106β και θ που θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η λήψη και της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργίας μιας νέας εταιρείας με νέο ΑΦΜ και αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν το 25% της «νέας Μαρινόπουλος» στην τιμή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα έχουν δικαίωμα να πουλήσουν πίσω στην Σκλαβενίτη το ποσοστό που θα έχουν αποκτήσει σε προκαθορισμένη τιμή σε πολυετές βάθος.
Εφόσον οι τράπεζες ασκήσουν το δικαίωμά τους να αποκτήσουν μετοχές της νέας Μαρινόπουλος και έχουν προηγηθεί αυξήσεις κεφαλαίου, το ποσοστό που θα μπορούν να αποκτήσουν θα μειώνεται ανάλογα.

Ενδιάμεση χρηματοδότηση

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση είναι 80 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά: 
* Η ευρύτερη οικογένεια Μαρινόπουλου παρείχε εγγυήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ με ακίνητα προκειμένου να ληφθεί ισόποσο δάνειο από την υφιστάμενη Μαρινόπουλος, το οποίο θα αποπληρωθεί από τη νέα Μαρινόπουλος και τότε οι εγγυήσεις επιστραφούν.
* Η Σκλαβενίτης βάζει 15 εκατ. ενδιάμεση χρηματοδότηση αποκλειστικά για αγορά εμπορευμάτων από τη Μαρινόπουλος και
* προσέφερε στις τράπεζες εγγυήσεις 15 εκατ. ευρώ προκειμένου ταυτόχρονα να δοθούν συνολικά από τις τράπεζες 55 εκατ. ευρώ.
Στη νέα εταιρεία που δημιουργείται και η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. Θα μεταφερθούν οι συμβάσεις όλων εργαζόμενων στην νυν Μαρινόπουλος και ταυτόχρονα, όπως έγραψε το Euro2day.gr όλες οι συμβάσεις leasing και μισθωμάτων, οι οποίες και δεν θα υποστούν κούρεμα.
Σε ότι αφορά τους προμηθευτές θα μεταφερθεί το 50% των πιστωτικών υπολοίπων. Ειδικά σε ότι αφορά τους προμηθευτές με μικρά υπόλοιπα, ως 100.000 ευρώ θα καταβληθεί προσπάθεια να μεταφερθεί το σύνολο της απαίτησης ώστε να αποφευχθεί το «κούρεμα».
Για τις υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία και ΟΤΑ προβλέπεται η μεταφορά στη νέα εταιρεία, η διαγραφή των προστίμων και η ρύθμιση σε 250 μηνιαίες δόσεις.
Οι τράπεζες συμφώνησαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία με 360 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι δεκαετές balloon (το μεγαλύτερο μέρος θα εξοφληθεί στη λήξη), με επιτόκιο μόλις 1,5%, καθώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.
Τα 475 εκατ. ευρώ (360 εκατ. δανεισμός και 125 εκατ. που θα βάλει η Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης και εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές.

Μαρινόπουλος: Ανοίγει ο δρόμος προς την ανάπτυξη βιώσιμης λύσης

«Στην υπογραφή των βασικών όρων της συμφωνίας με την Σκλαβενίτης και τις τέσσερις Τράπεζες για την εξυγίανσή της προχώρησε σήμερα η Μαρινόπουλος. Με την συμφωνία ξεκινά η σταδιακή, σε βάθος χρόνου, επιστροφή στην κανονικότητα. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού αναμένεται να υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.
Η σημερινή εξέλιξη είναι ένας σημαντικός σταθμός στη διαδικασία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και ανοίγει το δρόμο προς την ανάπτυξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που υπήρξε προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή.
Η πρόταση της Σκλαβενίτης αποτελεί την πλέον επαρκή, βάσει των κριτήριων που είχαμε θέσει, καθώς διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, την αρτιότητα και την ακεραιότητα του δικτύου μας και, κατά το μέγιστο, τους προμηθευτές και συνεργάτες μας.
Η Σκλαβενίτης διακρίνεται για το επιχειρηματικό ήθος, τις άριστες εργασιακές σχέσεις και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των προμηθευτών. Η σταδιακή μετάβαση για τη Μαρινόπουλος, υπό τη διοίκηση της Σκλαβενίτης, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει οφέλη για τους καταναλωτές και το κοινωνικό σύνολο. Από την πλευρά της η διοίκηση της Μαρινόπουλος, τα στελέχη της και το σύνολο της εταιρίας, θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πνεύμα συνεργασίας στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας», σημειώνει η εταιρία.

Η ανακοίνωση της Σκλαβενίτης

«Υπεγράφη σήμερα μεταξύ της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, των Τραπεζών και της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, η συμφωνία των όρων του σχεδίου εξυγίανσης της τελευταίας.
Είναι το πρώτο από μία σειρά σημαντικών βημάτων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν έως την πλήρη υλοποίησή του.
Ωστόσο, δίνεται πλέον η δυνατότητα να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση από τις Τράπεζες και την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας, ιδιαίτερα δε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μισθοδοσία των Εργαζομένων, η ομαλή καταβολή των μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και η κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων, ώστε να διατηρηθεί η συνεκτικότητα του δικτύου καταστημάτων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το σχέδιο εξυγίανσης θα τεθεί υπ' όψιν των πιστωτών, προκειμένου να τύχει της έγκρισής τους πριν την υποβολή του στο πτωχευτικό δικαστήριο για επικύρωση.
Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στο σχέδιο εξυγίανσης, έχοντας ως κύριους στόχους τη διάσωση των περίπου 11.000 θέσεων εργασίας, τη στήριξη των προμηθευτών και την ενίσχυση του κλάδου του λιανικού εμπορίου».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

«Το Σάββατο 03/09/2016 ενημερωθήκαμε, από σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, ότι υπογράφηκαν οι βασικοί όροι της συμφωνίας με την Σκλαβενίτης και τις τέσσερις Τράπεζες για την εξυγίανσή της», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στις εταιρίες Carrefour, Μαρινόπουλος, DIA.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, με πλήρη αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πάνω από 11.000 εργαζόμενους που εκπροσωπεί, αφού πάρει στα χέρια του το πλήρες κείμενο της συμφωνίας και έχοντας σαν μπούσουλα τις δεσμευτικές αποφάσεις των Γενικών του Συνελεύσεων και Διοικητικών του Συμβουλίων καθώς και την δεσμευτική για όλους συμφωνία της 1ης Ιουλίου, θα πάρει θέση.
Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης αυτής της Συμφωνίας που είναι η επικύρωσή της στο Δικαστήριο και η ένταξή της στο άρθρο 106β, είναι προαπαιτούμενο και απόλυτα δεσμευτικό από την συμφωνία της 1ης Ιουλίου να γίνει πλήρης εξόφληση των οφειλών των εργαζομένων καθώς και η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους πράγμα που σημαίνει ότι άμεσα πρέπει να εξοφληθεί και ο 1,5 μισθός που μας οφείλεται.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να βρίσκονται στο μέγιστο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας, να κλείσουν για άλλη μια φορά τα αυτιά τους σε κάθε καταστροφολογία και παραπληροφόρηση από όπου κι αν αυτή προέρχεται, πολύ δε περισσότερο απέναντι σε όσους λειτουργούσαν και λειτουργούν σαν «λαγοί» συμφερόντων μεγαλοεπιχειρηματιών που ήθελαν και θέλουν για λογαριασμό τους μόνο τα καταστήματα φιλέτα της επιχείρησης χωρίς τους εργαζόμενους.
Τέλος για άλλη μια φορά επιμένουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει ο παραμικρός εφησυχασμός από κανέναν και να συνεχιστεί ο ύψιστος βαθμός επιφυλακής και ετοιμότητας, για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου», καταλήγει η ανακοίνωση των εργαζομένων.

 euro2day.gr