Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ HOT SPOTS/ΜΕΡΟΣ Α


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ 1. Περαιτέρω ενεργοποίηση και άμεση λήψη πρωτοβουλιών από τη διεθνή κοινότητα (Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, Ε.Ε., ΝΑΤΟ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Αραβικός Σύνδεσμος, Αφρικανική Ένωση), για την ανάσχεση και αποτροπή των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι το μεταναστευτικό εξελίσσεται σε ανθρωπιστική κρίση.
2. Καταμερισμός του έργου και διάθεση πόρων, υλικών, εφοδίων και επαρκών στρατιωτικών δυνάμεων (υπό τον ΟΗΕ) για τον έλεγχο της εφαρμογής της αποτροπής και ανάσχεσης των παραπάνω ροών, σε όλη τη Μεσόγειο.
3. Κεντρική ιδέα είναι η παραμονή των προσφύγων εντός των χωρών τους και σε «ασφαλείς περιοχές» ή σε «ζώνες ασφαλείας», όπου δεν υφίσταται ο κίνδυνος απώλειας της ζωής τους. Εναλλακτικά η φιλοξενία τους σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας (καταυλισμούς) σε όμορες χώρες ώστε μετά το πέρας των εχθροπραξιών ή τη λήξη του εμφυλίου, οι πρόσφυγες να επιστρέφουν στις εστίες τους.
4. Να ασκηθούν ποικίλες πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές πιέσεις η και κυρώσεις ακόμη, προς τις χώρες προέλευσης των λαθρομεταναστών, ώστε αυτές να δέχονται τον επαναπατρισμό τους, χωρίς να προβάλλουν προσκόμματα και καθυστερήσεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της διεθνούς κοινότητας και να στριμωχθεί (εάν απαιτηθεί) στα σχοινιά, έστω ακόμη κι αν χρειαστεί να της επιβληθεί και οικονομικό εμπάργκο τύπου Ρωσίας.
5. Στους χώρους φιλοξενίας ή στα κέντρα κράτησης κλειστού τύπου να υπάρχουν οργανωμένα γραφεία εξέτασης αιτημάτων ασύλου τα οποία θα εξετάζουν τα αιτήματα χορήγησης ασύλου. Τα γραφεία θα είναι στελεχωμένα με αστυνομικό προσωπικό των χωρών όπου βρίσκονται εγκατεστημένα τα HOT SPOTS και με παρατηρητές του ΟΗΕ.
6. Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων (ΒΔ) για την καταγραφή των εισερχομένων στη χώρα προσφύγων η μεταναστών, διασύνδεση με τις ΒΔ των υπηρεσιών ασφαλείας των χωρών που συμμετέχουν στην όλη επιχείρηση και της INTERPOL, για την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού και αλληλοενημέρωση.
7. Συνεργασία και ενίσχυση με αστυνομικό η στρατιωτικό προσωπικό με τις χώρες του ΜΑΓΚΡΕΜΠ και τις Μ. Ανατολής, για τον έλεγχο των κυκλωμάτων διακίνησης προσφύγων και λαθρομεταναστών. Ιδιαίτερη αυξημένη διενέργεια ελέγχων σε εμπορευματικούς σταθμούς, λιμάνια και τελωνεία. Ενεργοποίηση drones και uav’s για τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη εδαφικών περιοχών.
8. Θαλάσσιες περιπολίες στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου πολεμικών σκαφών και σκαφών του ΛΣ- Ακτοφυλακής, όλων των μεσογειακών χωρών. Κατάτμηση της λεκάνης της Μεσογείου σε υποπεριοχές για τον καλύτερο έλεγχο και επιτήρηση των Αφρικανικών και Ασιατικών ακτών. Ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων και με πλοία από τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Καναδάς, Ινδία κλπ).
9. Δημιουργία κέντρων συντονισμού κατά υποπεριοχή και στελέχωσή τους από προσωπικό των ΕΔ - ΣΑ ενισχυόμενο από προσωπικό άλλων χωρών κατά προτίμηση γειτονικών λόγω γνώσης – σπουδής της περιοχής ενδιαφέροντος.