Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν στρατιωτική εκπαίδευση των Σκοπιανών!