Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Άλλο Αλβανοί και άλλο Αρβανίτες
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας
λβανός Πρωθυπουργός ντι Ράμα κατασκευάζει τη δική του στορία προωθντας τίς πιδιώξεις το λβανικο θνικισμο. Δήλωσε προσφάτως τι πί Τουρκοκρατίας στή μικρή –τότε- θήνα κατοικοσαν λβανοί. Γίνεται σύγχυση μέ τούς ρβανίτες, τούς ρβανιτόφωνους λληνες. λλοι, μως, σαν ο λβανοί καί λλοι ο ρβανίτες. πάρχει μεγάλη διαφορά. Καί ξηγούμεθα:

Μρκος Μπότσαρης, στήν μνήμη το ποίου σεβον πολλοί, ταν λλην ρβανιτόφωνος, πως λοι ο Σουλιτες. λληνική του συνείδηση φαίνεται καί πό τήν περίφημη φράση πού επε ταν πρωτοπάτησε στά πτάνησα: « λλην δέν μπορε νά ασθάνεται λεύθερος κε που κυματίζει Βρεταννική σημαία». Τό δέ Λεξικό πού γραψε ταν «τς ρβανίτικης -χι λβανικς καί ρωμαίικης πλς» (νεοελληνικς). λλωστε δέν θά μποροσε νά χει λβανική θνική συνείδηση, διότι τέτοια συνείδηση μφανίζεται μόλις τό 1878 μέ τήν Λίγκα τς Πριζρένης –Κοσσυφοπεδίου καί μάλιστα ς τεχνητό κατασκεύασμα ξένων δυνάμεων καί θρησκευτικν προπαγανδν. Κατά τήν Τουρκοκρατία δέν πρχε θνος λβανν. Ο κάτοικοι τς σημερινς λβανίας διεκρίνοντο μέ κριτήριο τήν θρησκεία τους. Ο ρθόδοξοι σαν Ρωμηοί, ντεταγμένοι στό διο Γένος μέ τούς πόλοιπους λληνες. Ο Μουσουλμάνοι νοιωθαν Τορκοι, ξ ο καί ρος Τουρκαλβανοί. άν μιλομε γιά λβανική συμμετοχή στήν λληνική πανάσταση δέν πρέπει νά ναφερόμαστε στούς Μποτσαραίους, τήν Μπουμπουλίνα καί τούς Κουντουριώτηδες, λλά στούς Τουρκαλβανούς πού χρησιμοποιήθηκαν πό τήν λλη πλευρά ς σφαγες τν λλήνων.
Ο Βυζαντινοί πρόγονοί μας δέν νέφεραν λβανούς στήν Βαλκανική. Κωνσταντνος Πορφυρογέννητος νομάζει λβανούς μία φυλή το .. Καυκάσου. Γεώργιος Καστριώτης –Σκεντέρμπεης, πού θεωρεται θνικός ρως τν σημερινν λβανν, νόμαζε αυτόν ρθόδοξον πειρώτη (15ος αών). Σέ γγραφα τς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τς Βενετίας στά τέλη το 15ου αἰῶνος λέξη λβανός ρμηνεύεται «λληνες πό τήν πειρο καί τήν Πελοπόννησο» χωρίς νά μφισβητεται λληνική συνείδησή τους.
λβανική θνική συνείδηση εναι ναμφισβήτητα ξενόφερτο κατασκεύασμα πως ποδεικνύουν καί μαρτυρίες τν δίων τν νδιαφερομένων, τίς ποες κατέγραψε σύγχρονός μας διαπρεπής βαλκανιολόγος χιλλεύς Λαζάρου. ταν ταλία καί Αστρουγγαρία- γιά δικούς τους λόγους- προσπαθοσαν νά κατασκευάσουν λβανικό κράτος στε νά λέγχουν τήν εσοδο τς δριατικς, ο Τουρκαλβανοί ψωναν στό Δυρράχιο τήν θωμανική σημαία! Προτιμοσαν τήν τουρκική παρά τήν γνωστη σ’ ατούς λβανική θνική συνείδηση. λλωστε καί στούς Βαλκανικούς πολέμους ο Μουσουλμάνοι τς λβανίας πολέμησαν καί μάλιστα δυναμικά στίς τάξεις το θωμανικο στρατο. Μετά τό 1908 πολλά πό τά μέλη το Νεοτουρκικο κομιτάτου, τό ποο σχεδίασε καί ξεκίνησε τόν διωγμό τν λλήνων, σαν Τουρκαλβανοί.
λέξη λβανία σημαίνει Λευκή Χώρα πό τό λατινικό ΑΛΜΠΑ =λευκή. Εναι ρος μέ γεωγραφική καί χι θνολογική σημασία. ρος ρβανίτης πού φορ τούς Σουλιτες, τούς δραίους, τούς Σπετσιτες καί πολλούς κατοίκους τς ττικς, προέρχεται πό τελείως διαφορετική ρίζα. Συγκεκριμένα πό τήν λέξη ρβανον, τοπωνύμιο τς Βορείου πείρου, πού τό βρίσκουμε δη πό τόν 11ο αἰῶνα στά κείμενα τς ννας Κομνηνς. πό τό ρβανον, δηλαδή πό λληνοκατοικημένη βόρεια περιοχή τς πείρου, κατέβηκαν σέ πόλεις καί νησιά τς Νοτίου λλάδος λληνικοί πληθυσμοί πού μιλοσαν τά ρβανίτικα. Δηλαδή μία διάλεκτο νάμικτη μέ ρχαα λληνικά, λατινικά, τουρκικά καί ντόπια βαλκανικά γλωσσικά στοιχεα. (Βλέπε σχετικά τό βιβλίο το Κώστα Καραστάθη: λληνες πό τό ρβανον, κδ. θως, θήνα 2014).
Ο ρβανιτόφωνοι λληνες οδέποτε εχαν διαφορετική συνείδηση πό τούς πόλοιπους λληνες. Παρεμφερές παράδειγμα μς δίδουν ο σλαβόφωνοι Μακεδονομάχοι Κώττας, Κύρου, Νταλίπης κ.., ο ποοι πολέμησαν πέρ τς λλάδος κατά τν Βουλγάρων κομιτατζήδων. Καθώς καί ο τουρκόφωνοι ρθόδοξοι τς Καππαδοκίας πού κράτησαν μέσω τς κκλησίας τήν λληνικότητά τους ν καί χασαν τήν λληνική γλσσα. Ο δίγλωσσοι λληνες, ρβανιτόφωνοι, βλαχόφωνοι, σλαβόφωνοι κ.λ.π. μς προσφέρουν χαρακτηριστικές ποδείξεις τι στά Βαλκάνια κατά τούς τελευταίους πέντε τολάχιστον αἰῶνες ρθόδοξη πίστη –καί γενικότερα θρησκεία- διαμορφώνει τήν θνική συνείδηση πολύ περισσότερο καί πό τό γλωσσικό δίωμα.
σύγχυση μεταξύ τν λέξεων λβανός καί ρβανίτης δημιουργεται μόνον στήν λληνική γλσσα, διότι φαίνονται νά μοιάζουν ο δύο ροι χητικά. μοιότης εναι μόνον πιφανειακή. Στήν οσία διαφέρουν κατά πολύ. λλωστε ο διοι ο λβανοί ποκαλον αυτούς Σκιπετάρ καί τήν χώρα τους Σκιπερία =χώρα τν ετν. Τί κοινό μπορον νά χουν νας Σκιπετάρ καί νας λλην ρβανιτόφωνος; σως νας νά μπορε νά καταλαβαίνει κάποιες λέξεις πό τόν λλο. λλά ατό δέν σημαίνει τι εχαν χουν τήν δια θνική συνείδηση. Μήν ξεχνομε τι Σέρβοι, Κροάτες καί Βοσνιομουσουλμάνοι μιλον κριβς τήν δια γλσσα, παρά τατα συγκρούσθηκαν πρό 20 τν μεταξύ τους μέ δυνηρές συνέπειες.
ρβανιτόφωνοι λληνες, λοιπόν, καί χι λβανοί κατοικοσαν στήν θήνα καί γενικότερα στήν ττική πί Τουρκοκρατίας. ντί νά διαστρεβλώνει τήν στορία λβανός Πρωθυπουργός ς δε κατάματα τήν λήθεια. τι, δηλαδή, συνέβαινε τό ντίθετο. Δέν πρχαν λβανοί στήν λλάδα, λλά λληνες μέ λληνικά σχολεα στά δάφη το σημερινο λβανικο κράτους. ς μάθει γιά τή Μοσχόπολη το 18ου αἰῶνος, ποία ταν πολιτιστική πρωτεύουσα τς πείρου μέ καδημίες λληνικν σπουδν καί λληνικά τυπογραφεα. ς μάθει τι τήν κατέστρεψαν ο Τουρκαλβανοί καί κατήντησε σήμερα νά εναι να μικρό χωριό βλαχοφώνων λλήνων κοντά στήν Κορυτσ, μέ τό νομα Βοσκοπόγιε.
Εναι καθκον το λληνικο Κράτους καί τν λλήνων πιστημόνων νά προβάλλουν τήν λληνορθόδοξη κληρονομιά τς Βορείου πείρου. Στίς νιστόρητες προπαγάνδες παντομε μέ στορικά τεκμήρια.