Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Α/ΓΕΝ τη περίοδο ανάρρωσής του;


 Το ατύχημα που είχε ο Α/ΓΕΝ Νίκος Τσούνης θα τον κρατήσει στο σπίτι για περίπου ένα μήνα. Όπως ξαναγράψαμε ο Αρχηγός δεν είναι…ποδοσφαριστής αλλά Ναύαρχος και συνεπώς μπορεί να διοικεί μια χαρά με το μυαλό του και τη βοήθεια της τεχνολογίας που είναι πλέον παντού. Επειδή θα βρεθούν αρκετοί να γράψουν σενάρια επί σεναρίων να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Στις ΕΔ όλα προβλέπονται και όλα επιλύονται.
Δια το τυπικό που κάποιοι θα επικαλεστούν δημοσιεύουμε τι προβλέπει ο νόμος.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 2292/1995:
“Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των Υπαρχηγών. 
Τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού, Αεροπορίας, απόντες ή κωλυόμενους, αναπληρώνουν οι Υπαρχηγοί των οικείων Κλάδων. 
Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων αναπληρώνονται από τον αμέσως νεότερο αξιωματικό του Κλάδου τους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 
Στην περίπτωση αυτή ο αναπληρωτής ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες Αρχηγού Γενικού Επιτελείου και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, στη θέση του αντίστοιχου Αρχηγού.” 
Στην περίπτωση του Α/ΓΕΝ λοιπόν, για τις πρώτες 20 μέρες θα αναπληρωθεί από τον Υ/ΓΕΝ και μετά το 20ήμερο θα τον αναπληρώσει ο Αρχηγός Στόλου.
Επαναλαμβάνουμε αυτά για το τυπικό της ιστορίας…
Μilitaire.gr