Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Π. Ήφαιστος: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Ορθολογιστικά ο Νίκος Κοτζιάς αντιδρά στη μετατροπή ασήμαντων υπαλλήλων του ΟΗΕ σε εξαρτημένη μεταβλητή των τουρκικών και άλλων συμφερόντων

Επιτέλους ειπώθηκε αυτό που διδάσκονται ή πρέπει να διδάσκονται από μη νομικιστές οι πρωτοετείς φοιτητές διεθνών σχέσεων: Ο ΟΗΕ είναι εντολοδόχος και όχι εντολέας των κρατών-μελών οι δε υπάλληλοί του είναι υποχρεωμένοι να κινούνται αυστηρά με βάση την διεθνή νομιμότητα και τον Χάρτη τού ΟΗΕ. Στην Κύπρο το μόνο ζήτημα είναι η αποκατάσταση της διεθνούς τάξης δηλαδή της κρατικής Κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα είναι εσωτερικό ζήτημα της ΚΔ.
α) Πολύ περισσότερο ένα κράτος πρέπει να είναι αυστηρό με τους υπαλλήλους του ΟΗΕ όταν αφορά την εσωτερική τάξη πραγμάτων των κρατών μελών και οι ίδιοι ολοφάνερα μετατρέπονται σε εξαρτημένες μεταβλητές υπόγειων συμφερόντων:

Υπενθυμίζουμε τι λέει ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Θεμελιώδεις αρχές σχέσεων των κρατών και Υψηλές Αρχές Διεθνούς Δικαίου:

1. Διακρατική ισοτιμία

2. Μη Επέμβαση

3. Εσωτερική αυτοδιάθεση

4. Ειρηνική επίλυση των διαφορών

Για την διατάραξη της διεθνούς τάξης που στην Κύπρο δράστες είναι οι πράκτορες χουντικοί των Αμερικανών και η Άγκυρα που παραμόνευε και απειλούσε και ευκαιρίας δοθείσης εισέβαλε (υπάρχουν δύο ψηφίσματα τού ΣΑ για αυτό, κάτι που ως έρεισμα είναι σπάνιο και πολύτιμο)

Κεφάλαιο Ι, Άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ

* Άρθρο 2.1. Αρχή της κυρίαρχης ισότητας

* Άρθρο 2.2. Ειρηνική Επίλυση των διαφορών

* Άρθρο 2.3. Αποχή από χρήση βίας κατά εδαφικής ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας άλλων κρατών.

* Άρθρο 2. 7. «Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δεν θα δίνει το δικαίωμα στα Η.Ε. να επεμβαίνουν επί ζητημάτων που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική διαδικασία οποιουδήποτε κράτους και δεν θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με την τους όρους αυτού του Χάρτη. Η Αρχή αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 7»

Κεφάλαιο 7 – Κίνδυνοι για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια: «Ενέργειες σε περίπτωση απειλής εναντίον της Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης και Επιθετικών Πράξεων»

Άρθρο 39. «Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την ειρήνη, διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια και θα κάνει συστάσεις ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 41 και 42 για να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια».

[Τα άρθρα 41 και 42 περιγράφουν κλιμακωτές αποφάσεις και ενέργειες που αρχίζουν από οικονομικά μέτρα μέχρι και άσκηση βίας πάντοτε όμως υπό το πρίσμα συγκεκριμένων διαδικασιών που –αφού προηγηθεί διαμεσολάβηση κτλ– θα βρίσκονται υπό την διαρκή επίβλεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Επιτροπής του Στρατιωτικού Επιτελείου …»]

Εάν δε σταθούμε στο κεφάλαιο του ΟΗΕ μόνος ρόλος του ΟΗΕ εάν συμφωνούν οι μεγάλες δυνάμεις όπως έκανε σε μερικές άλλες περιπτώσεις είναι να προχωρήσει σε συγκρότηση στρατιωτικού σώματος και στην εκδίωξη από την Κύπρο των εισβολέων.

Επομένως ως κυρίαρχα κράτη-μέλη απαγορεύουμε! στους υπαλλήλους τού ΟΗΕ να λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι ή τους υποβάλει κάποιος, απαγορεύουμε να ενεργούν αντίθετα με την διεθνή ετοιμότητα και ασφαλώς τους απαγορεύουμε να υποβάλλουν προτάσεις που αφορούν την εσωτερική τάξη και με τρόπο μάλιστα που παραβιάζει την διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα.

β) Όταν δε ο ΓΓ ή αντιπρόσωπός του προχωρεί στην υποβολή προτάσεων ή παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ιδιαίτερα το αμυνόμενο έχει δικαίωμα ανένδοτα να αξιώνει ο ΟΗΕ να υποβάλλει μόνο προτάσεις που αποκαθιστούν την διεθνή τάξη και δεν δημιουργούν ένα τερατώδες κράτος που αυτό ακριβώς θα βλάψει την σταθερότητα μέσα στο ίδιο το κράτος και στην περιφέρεια στην οποία ανήκει. Είναι πολλές οι φορές που οι Τούρκοι αλλά και πολλοί άλλοι απορρίπτουν ιδέες ή προτάσεις που δεν τα συμφέρει. Εμείς συχνά ραγιαδίστικα ακόμη και όταν έχουμε συμφέρον δεν λειτουργούμε ορθολογιστικά. Ακόμη και όταν θίγει τα συμφέροντα επιβίωσης. Συχνά εάν όχι κατά κανόνα Έλληνες πολιτικοί συνεπικουρούμενοι από νομικιστές στέκονται προσοχή ακόμη και μπροστά σε εκατοστής τάξης υπαλληλάκους του ΟΗΕ των οποίων τα νήματα μπορεί να κινεί οποιοσδήποτε.

γ) Χαρακτηριστική περίπτωση που ντρόπιασε την πολιτική και επιστημονική τάξη ήταν το φασιστικό, ανελεύθερο και αντί-δημοκρατικό σχέδιο Αναν που παραβίαζε τα πάντα. Ως προς τούτο βλ. την σαρωτική και τεκμηριωμένη κριτική του διεθνούς πάνελ για το φασιστικό αυτό σχέδιο Αναν. Αντί να το επιστρέψουμε θυμωμένοι και αιτιολογημένα στις τότε εξαρτημένες μεταβλητές-υπαλλήλους του ΟΗΕ το φορέσαμε ως ένδυμά μας και πολλοί έγιναν ανανικότεροι του αναν γράφοντας έτσι μια από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες της νεότερης Ελληνικής ιστορίας.

Οι διεθνείς θεσμοί λοιπόν και οι υπάλληλοί τους είναι εξαρτημένες μεταβλητές και τα κράτη, ιδιαίτερα τα αμυνόμενα, έχουν δικαίωμα και συμφέρον να τους καλούν να προσκολλώνται στην διεθνή νομιμότητα. Καμιά πρωτοβουλία και καμιά πρόταση που δεν είναι συμβατή με την διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα.

Ο Νίκος Κοτζιάς κινείται πολύ σωστά και πρέπει να στηριχθεί από όσους στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν πάσχουν από αυτοκτονικά σύνδρομα.

Ακόμη πιο ψηλά την σημαία Νίκο Κοτζιά.

Υστερόγραφο
Είναι ολοφάνερο ότι η Μεγάλη Βρετανία στην βάση πάγιων στρατηγικών επιλογών έκρινε πως πρέπει να αναθεωρήσει την θέση και τον ρόλο της στην ηπειρωτική Ευρώπη. Λογικά, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει εξαρτημένες μεταβλητές των διεθνικών υπογείων όπως ο Κύριος ΄Αιντα οι οποίοι επιχειρούν διαμέσου της Κύπρου να θολώσουν πολύ περισσότερο τα σύνορα της ευρωπαϊκής νομιμότητας συνάμα και να δημιουργήσουν ερείσματα για τις αποικιακές τους βάσεις.

Π. Ήφαιστος – P. Ifestos

www.ifestos.edu.gr / www.ifestosedu.gr – info@ifestosedu.gr

Στρατηγική Θεωρία–Κρατική Θεωρία https://www.facebook.com/groups/StrategyStateTheory/
Διεθνής πολιτική 21ος αιώνας https://www.facebook.com/groups/InternationalPolitics21century/
ΗΠΑ: Ιστορία, Διπλωματία, Στρατηγική https://www.facebook.com/groups/USAHistDiplStrat/
Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος: Ανισόρροπο τρίγωνο https://www.facebook.com/groups/GreeceTurkeyCyprusImbalance/
Διαχρονική Ελληνικότητα https://www.facebook.com/groups/Ellinikotita/
Άνθρωπος, Κράτος, Κόσμος–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/Ifestos.political.thought/
Κονδυλης Παναγιώτης– https://www.facebook.com/groups/Kondylis.Panagiotis/
Θολό βασίλειο της ΕΕ https://www.facebook.com/groups/TholoVasileioEU/
Θουκυδίδης–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/thucydides.politikos.stoxasmos/
Μέγας Αλέξανδρος–Ιδιοφυής Στρατηγός και Στρατηλάτης https://www.facebook.com/groups/M.Alexandros/
Εκλεκτά βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν https://www.facebook.com/groups/eklektavivlia/
Ειρηνική πολιτική επανάσταση https://www.facebook.com/groups/PolitPeacefulRevolution/
Προσωπική σελίδα https://www.facebook.com/p.ifestos
Πολιτισμός, Περιβάλλον, Φύση, Ψάρεμα https://www.facebook.com/Ifestos.DimotisBBB
«Κοσμοθεωρία των Εθνών» https://www.facebook.com/kosmothewria.ifestos
Προσωπικό προφίλ https://www.facebook.com/panayiotis.ifestos

Οργισμένος εμφανίζεται ο Νίκος Κοτζιάς με τη στάση του διαμεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Έσπεν Μπαρθ Έιντε, σύμφωνα...