Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Ποιοι διορίζονται στο ΔΣ

Μετοχικό Ταμείο Στρατού ΜΤΣ
Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Το νέο διοικητικό Συμβούλιο διόρισε με απόφασή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος. Δείτε ποιοι το απαρτίζουν 
Το διορισµό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) των:
α. Ταξχου ε.α. Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου του Θεόφιλου (Α∆Τ: ΑΑ 018070/15-7-2000), ως Προέδρου, ο οποίος µε την παρούσα απόφαση διορίζεται και ως Πρόεδρος του ∆Σ/ΝΙΜΤΣ.

β. Αντιστρατήγου Νικόλαου Μανούρη του Ιωάννη (ΑΜ:44093), ΓΕΠΣ-ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ/ΓΕΣ, ως Αντιπροέδρου του ∆Σ/ΜΤΣ.
γ. Υποστρατήγου Ευάγγελου Λύκου του Γεωργίου (ΑΜ:45613), ∆ντή ΓΕΣ/∆ΓΚ.
δ. Υποστρατήγου Ιωάννη Αζναουρίδη του Χρήστου (ΑΜ:44784), ∆ντή ΓΕΣ/∆ΟΙ.
ε. Συνταγµατάρχη (ΝΟΜ) Παναγιώτη Σιδηροκαστρίτη του Κωνσταντίνου (ΑΜ: ΚΣ884), µε αναπληρωτή του τον Συνταγµατάρχη (ΝΟΜ) Ανδρέα Συναδινό του Σοφοκλή (ΑΜ: ΚΣ403).
στ. Αντιστρατήγου ε.α Βασίλειου Ροζή του Ιωάννη (Α∆Τ: ΑΙ 574068), προέδρου ∆Σ/ΕΑΑΣ.

ζ. Αντιστρατήγου ε.α Γρηγόριου Αναγνώστου του Ηλία (Α∆Τ: 215661/28-3-2009). η. Μόνιµου Υπάλληλου µε βαθµό Α’ Κλάδου ΠΕ/∆ηµοσιονοµικών Αικατερίνη Βασιλείου του Μιχαήλ (Α∆Τ: Χ642184), Προϊσταµένης στη ∆ηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (∆.Υ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και αρχίζει από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 http://www.armynow.net/metoxiko-tameio-stratou-ds/