Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Τελικά ποιός Κυβερνά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;