Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Τι λέει το ΓΕΑ για την θαλάσσια περιοχή στο Ζούμπερι που το υπ.Υγείας έκρινε ακατάλληλη

Τι λένε πηγές του ΓΕΑ σχετικά με το έγγραφο του υπουργείου Υγείας,σύμφωνα με το οποίο η θαλάσσια περιοχή στο Ζούμπερι ,όπου βρίσκεται το θέρετρο της ΠΑ;
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν:

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας για τις ακτές κολύμβησης οι οποίες βρίσκονται σε ζώνη διακοσίων (200) μέτρων από τα σημεία εκβολής αγωγών, η Πολεμική Αεροπορία
και  όσον αφορά τις ακτές του ΚΕΔΑ/Ζούμπερι έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
          Πραγματοποιεί εργαστηριακούς ελέγχους των υδάτων των ακτών κάθε δύο (2) μήνες και αποστέλλονται στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες Υγιεινής Ύδρευσης του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους Αξιωματικούς Υγειονομικού Κτηνιάτρους, στα πιστοποιημένα εργαστήρια του Κέντρου Βιολογικών Ερευνών του Στρατού Ξηράς (ΚΒΙΕΣ) και
τα αποτελέσματα είναι πάντοτε εντός φυσιολογικών ορίων όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 5 του υπ’ αρ. Η.Π 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356/τ.β’/26/2/2009)].
          Είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2017 έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, η οποία έκρινε ως κατάλληλη για κολύμβηση την παραλία Ζούμπερι.
          Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα
, σε σχετικό αίτημα της ΠΑ, δεν έχει επισκεφθεί την ανωτέρω Μονάδα κλιμάκιο της  Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
          Οι τιμές εργαστηριακών ελέγχων φαίνονται στο συνημμένο έγγραφο: