Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΜΕ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 20 ΟΚΤ. 2017, 09.30. «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»


ΗΜΕΡΙΔΑ
 «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»
Συντονιστής : Γεώργιος Δουδούμης 
Οικονομολόγος – Συγγραφέας – Μέλος ΔΣ/ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, 09.30

Το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου  2017 και ώρα 09.30, στην Ανατολική Αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28) με θέμα :
«ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ »
            Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

  «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Γραφείου Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων Ακαδημίας Αθηνών
και
Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

20 Οκτωβρίου 2017

 

09.30 – 10.0010.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 –11.05

11.05 – 11.25
Χαιρετισμοί :
Προέδρου Ακαδημίας Αθηνών
Προέδρου Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
Επόπτου Γρ. Στρατ. και Αμυντ. Θεμάτων Ακαδημίας Αθηνών
Προέδρου Ανωτ. Συνομ/νδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Εισαγωγή Συντονιστού

1η Ομάδα Εισηγήσεων

«Αίτια εθνικού δημογραφικού προβλήματος, Στατιστικά στοιχεία και προοπτικές. Έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές»
Εισηγητής :  Αναστάσιος Λαυρέντζος
                    Οικονομολόγος-Φυσικός-Συγγραφέας

«Επιπτώσεις του δημογραφικού ζητήματος στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη»
Εισηγητής : Αλεξάνδρα Τόμπρα
                   Δημοσιογράφος-Οικονομολόγος-
                   Μέλος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ

 «Επιπτώσεις του δημογραφικού ζητήματος στην άμυνα και την ασφάλεια της Ελλάδος»
Εισηγητής : Βασίλειος Βάσιλας
                   Ταξίαρχος ε.α. (ΤΘ)

Ερωτήσεις -  Συζήτηση

Διάλειμμα 20 λεπτών
 
11.25 – 11.40
11.40 – 11.55
11.55 – 1210
12.10 – 12.30

13.30 – 13.452η Ομάδα Εισηγήσεων


«Ο Εθνικά επικίνδυνος συνδυασμός του δημογραφικού
με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και οι συνέπειες»
Εισηγητής : Κων/νος Αργυρόπουλος
                     Υποστράτηγος ε.α.- Μέλος ΔΣ του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

«Γεωπολιτικές επιπτώσεις στα Βαλκάνια από το δημογραφικό
πρόβλημα στην Ελλάδα και στις λοιπές βαλκανικές χώρες.»
Εισηγητής : Γεώργιος Δουδούμης
                    Οικονομολόγος-Συγγραφέας-Μέλος ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ

«Στρατηγική αντιμετώπιση εθνικού δημογραφικού
προβλήματος. Πρακτικές άλλων κρατών»
Εισηγητής : Κων/νος Ρωμανός
                    Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ανακεφαλαίωση και επίλογος συντονιστού