Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

“Πόλεμος” στο Αιγαίο εν μέσω ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ! 65 παραβιάσεις!

“Πόλεμος” στο Αιγαίο εν μέσω ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ! 65 παραβιάσεις, 29 από τις οποίες έκαναν αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου . Τις υπόλοιπες τις έκαναν F-16 και F-4 ,οκτώ από τα οποία οπλισμένα.
Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :     6 [2 x 4 F-16 & 3 x 2 F-16 & 1 x (2 F-16 & 2 F-4)]
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :     5 (4 CN-235 & 1 ε/π)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :     23
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :      8
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :     16
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :      65 (οι 29 από τους σχηματισμούς και οι 36 από τα 4 CN-235)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :     6
ΠΕΡΙΟΧΗ               :      ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.