Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Συνοπτική Περιγραφή του Εκτρωματικού Κράτους της ΔΔΟ

του Φοίβου Κλόκκαρη*
Με βάση τον σκελετό λύσης του Κυπριακού, που συμφωνήθηκε με το κοινό ανακοινωθέν της 11 Φεβρουαρίου 2014 και τις συγκλίσεις και προτάσεις στα κεφάλαια, που συζητούνται για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ),
οικοδομείται ένα εκτρωματικό κράτος υπο την κηδεμονία της Τουρκίας, το οποίο θα καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), οικοδομημένο σε σαθρά θεμέλια, αφού θα παραβιάζει τις αρχές της λειτουργικότητας, δημοκρατικότητας και ασφάλειας όπως καταγράφεται πιο κάτω:
Λειτουργικότητα – Δημοκρατικότητα -Ασφάλεια
Παραβιάζονται οι αρχές της απλότητας και της δυνατότητας λήψης απόφασης. Συγκροτείται ένας υπερμεγέθης, πολύπλοκος κρατικός μηχανισμός, με διαρχία αξιωματούχων, δαιδαλώδεις διχοτομικές και δυσλειτουργικές ρυθμίσεις με άπειρα συγκεκαλυμμένα ή μη ΒΕΤΟ, που θα παρεμποδίζουν την λήψη απόφασης και τη λειτουργία του κράτους στη πράξη.
Η ύπαρξη μηχανισμού επίλυσης αδιεξόδων βασισμένου στην κλήρωση, προσβάλλει το κύρος του κράτους και παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Με τα ΒΕΤΟ των ΤΚ και την εκ περιτροπής προεδρία, παραβιάζεται η αρχή «της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων» και η αρχή «ένας άνθρωπος μια ψήφος». Παραβιάζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, με την απαίτηση εγγυημένης πλειοψηφίας κατοίκων και περιουσιών στις συνιστώσες πολιτείες με βάση εθνοτικά κριτήρια.Αυτή η απαίτηση,η διχοτόμηση της κυριαρχίας, της ιθαγένειας και η παραχώρηση του κατάλοιπου εξουσίας στις συνιστώσες πολιτείες καθιστά ουσιαστικά την ΔΔΟ μορφή συνομοσπονδίας στην οποία δεν θα υπάρχει ασφάλεια στρατιωτική,πολιτική,ενεργειακή,δημογραφική και οικονομική.

Στρατιωτική Ασφάλεια
Εκμηδενίζεται ο συντελεστής της στρατιωτικής ισχύος, αφού το υπό σύσταση κράτος δεν θα έχει το δικαίωμα να έχει Ένοπλες Δυνάμεις με συνέπειες:
-          Την αδυναμία αυτοάμυνας,αντιμετώπισης εξωτερικών απειλών και προστασίας των συνόρων του κράτους.
-          Την πρόκληση κενού ασφάλειας, το οποίο θα καλύψει η Τουρκία, λόγω εγγύτητας, ισχύος και στρατηγικής για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Η κάλυψη του κενού ασφάλειας από την Τουρκία, θα διευκολυνθεί αν προχωρήσουμε και σε συμμαχία με την Τουρκία, όπως προτάθηκε, στη Πενταμερή Σύσκεψη της Γενεύης τον Ιανουαρίου 2017, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πολιτική Ασφάλεια
Καταστρατηγείται η αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με συνέπειες:
-          Την αδικία αφού εξισώνεται το 82% των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) το 18% των Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) είτε με αριθμητική ισότητα (Δικαστική Εξουσία, Γερουσία) είτε με συγκαλυμμένα ΒΕΤΟ στους ΤΚ (Εκτελεστική Εξουσία, Κάτω Βουλή).
-          Την αδυναμία λήψης απόφασης, αφού στο επίπεδο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, θα αποκτείται συναπόφαση των δύο συνιστωσών πολιτειών για όλα τα θέματα. Αυτό θα οδηγεί σε αδιέξοδα ή για να μην συμβεί αυτό, σε υποχωρήσεις των ΕΚ προς τις Τουρκικές θέσεις και την μετατροπή τους σε υποτελείς της Τουρκίας. Η ΤΚ πολιτεία, εξηρτημένη από την Τουρκία λόγω εποίκων και διμερών συμφωνιών εξάρτησης, θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου. Η Τουρκία μέσω της ΤΚ πολιτείας και των συμφωνηθέντων στο επίπεδο της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, όπου θα απαιτείται συναπόφαση των δύο συνιστωσών πολιτειών, θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο Κυπριακό κράτος και θα αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο του.  

Ενεργειακή Ασφάλεια
Δεν θα υπάρχει αφού:
-          Οι ΤΚ, εξηρτημένοι από την Τουρκία, θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα της εν λόγω χώρας, η οποία διεκδικεί το 40% της ΑΟΖ της Κύπρου, απαιτεί μεταφορά του Φυσικού Αερίου της στην Τουρκία και δεν αναγνωρίζει την οριοθέτηση της ΑΟΖ της με τις γειτονικές της χώρες, ούτε τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με αυτές.Στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΕΚ και ΤΚ στα θέματα ενέργειας και αδυναμία λήψης αποφάσεων.
-          Το αφοπλισμένο Κυπριακό κράτος, δεν θα έχει τα μέσα προστασίας της ΑΟΖ του

Δημογραφική Ασφάλεια
Δεν θα υπάρχει αφού:
-           Οι παράνομοι έποικοι,οι οποίοι είναι πλειοψηφία έναντι των ΤΚ,θα παραμείνουν όλοι μετά την λύση, οι δε αποφάσεις για Κυπριακή Ιθαγένεια, θα λαμβάνονται στο επίπεδο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, όπου θα απαιτείται συναπόφαση των δύο συνιστωσών πολιτειών.
-          Στα σημεία εισόδου του Κυπριακού κράτους (λιμάνια, αεροδρόμια) θα υπάρχει κίνδυνος ανεξέλεκτης ροής Τούρκων εποίκων, επειδή οι ΤΚ δεν αποδέχονται την ύπαρξη Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, αλλά μόνο της αστυνομίας της ΤΚ πολιτείας. Αποδεχθήκαμε και τις 4 βασικές ελευθερίες των Τούρκων υπηκόων.

Οικονομική Ασφάλεια
Δεν θα υπάρχει αφού:
-          Η λειτουργία ενός πολύπλοκου και υπερβολικά μεγάλου κράτους, με τρεις Κυβερνήσεις, τέσσερις Βουλές, τρεις Αστυνομίες και εις διπλούν ή και τριπλούν υποστηρικτικών οργανισμών, απαιτεί πολύ μεγάλες δαπάνες που θα είναι αβάστακτες.
-          Το κόστος της εφαρμογής της λύσης θα είναι υπέρογκο. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων, δεν θα ανακτήσει τις περιουσίες του και θα απαιτηθούν μεγάλες αποζημιώσεις, αφού αποδεχθήκαμε για τις περιουσίες των προσφύγων μας, την προτεραιότητα του «χρήστη».
-          Οι οικονομίες των δύο συνιστωσών πολιτειών, θα βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση, λόγω της εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία με διμερείς συμφωνίες σε όλους τους τομείς (οικονομία, ασφάλεια, εμπόριο, μεταφορές, επικοινωνίες, νερό, ρεύμα κ.α.) που είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν ,αλλά και λόγω του δικαιώματος τους, να συνάπτουν εμπορικές και άλλες συμφωνίες με ξένα κράτη.

Συμπέρασμα
Η παραβίαση των αρχών λειτουργίας ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους και ο παρεμβατικός ρόλος της Τουρκίας, θα οδηγήσουν σε στρατηγική κατάρρευση, με συνέπεια την υποταγή των Ελλήνων της Κύπρου στη Τουρκία ή την μαζική φυγή τους από το νησί. Αδήριτη είναι η ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής μας στο Κυπριακό.

*αντιστράτηγος ε.α.
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2017/10/blog-post_270.html