Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Κλιμάκωση εντάσεως Ελλάδος-Τουρκίας από πιθανό “Λάθος”

Δ. Τσαϊλάς: Σημερινό επεισόδιο με Τουρκικό πλοίο: να ετοιμαζόμαστε γιά πόλεμο;

Από τη μελέτη της ιστορίας διδασκόμαστε ότι οι διάφοροι πόλεμοι συχνά προκαλούνται απροσδόκητα, είτε ως αποτέλεσμα λανθασμένων χειρισμών των πολιτικών δυνάμεων είτε ακόμη κάποιου ανθρώπινου λάθους στο πεδίο της συγκέντρωσης των στρατιωτικών δυνάμεων. Το τελευταίο είναι και το πιθανότερο καθώς οι διοικητές των δυνάμεων κινούνται μέσα στην “ομίχλη των τριβών” που δημιουργούνται από αστάθμητους παράγοντες και των διφορούμενων εντολών από τους ανωτέρους τους.


Παράδειγμα τραγικού σφάλματος
Παράδειγμα ιστορικό είναι η έναρξη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου όπου οι στόλοι της Ρωσίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας, από ανθρώπινο σφάλμα, καταναυμάχησαν τον συνασπισμένο στόλο των Οθωμανών και Αιγυπτίων.
Ισχύει σήμερα;
Βέβαια οι εμπλεκόμενοι στα Υπουργεία Εξωτερικών καθώς και οι μεγάλοι στρατιωτικοί οργανισμοί και επιχειρησιακοί σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων κατέχουν σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας, επιχειρησιακό και τακτικό σχεδιασμό, από την περίοδο της ειρήνης που επιβλέπεται συνεχώς από την κεντρική πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία ώστε να εκμηδενιστεί η περίπτωση του λάθους. Με διαδικασίες που επαναλαμβάνονται κατά τις ασκήσεις η Διοίκηση και ο Έλεγχος είναι ενέργειες που τουλάχιστον θεωρητικά θα λέγαμε, συντονισμένες, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί συχνά ότι υπόκεινται σε ανθρώπινα σφάλματα και τριβές. Επίσης οι υπηρεσίες πληροφοριών και αντιπληροφοριών λόγω χαρακτήρα της αποστολής τους συχνά λειτουργούν ανεξάρτητα και αποκομμένα διότι λογοδοτούν συνήθως αρμοδίως σε διαφορετικό χειριστή.

Οι αξιωματικοί πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο;
Οι διπλωμάτες και οι αξιωματικοί που ασχολούνται με την επιχειρησιακή σχεδίαση έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων της κλιμάκωσης μιας οποιασδήποτε κρίσης. Γι’ αυτό το λόγο η επιχειρησιακή σχεδίαση για την πιθανή κρίση μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδος περιλαμβάνει περίπλοκα σενάρια και παίγνια πολέμου και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές που αναμιγνύονται, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών επιλογών που σχετίζονται με προηγμένα οπλικά συστήματα. Η κλιμάκωση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του στρατιωτικού σχεδιασμού. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πολύπλοκες πολιτικές και λήψη στρατηγικών αποφάσεων που περιπλέκονται ακόμη περισσότερο λόγω της αλληλεπίδρασης των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, των δυνάμεων που εμπλέκονται.
Χειρισμοί ή ενίσχυση της Ναυτικής ισχύος;
Για αυτό οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και του λάθους. Έχουμε την υποχρέωση να είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε το φυσικό δικαίωμα της νόμιμης άμυνας σε κάθε περίπτωση όταν και όπου αυτό απαιτηθεί. Επειδή δεν αναμένεται η Τουρκία να αλλάξει την αναθεωρητική της στρατηγική γι’ αυτό εμείς πρέπει και πιστεύω διαθέτουμε την ετοιμότητα, καθώς το κυριότερο νόμισμα στη Διεθνή Πολιτική είναι η Ισχύς να φροντίσουμε τα του οίκου μας ως προϋπόθεση δικής μας ασφάλειας, ελευθερίας και ευημερίας.

Δημήτριος  Ν. Τσαϊλάς

Υποναύαρχος (εα) ΠΝ
 http://new-economy.gr/2018/01/18/episodio-ploio-polemos-tsailas/