Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΒΙΒΛΙΟ: "ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ"
Κυκλοφορεί η επικαιροποιημένη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Γεωργίου Ε. Δουδούμη με τίτλο
«ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ»
Το βιβλίο έχει 160 σελίδες, περιέχει ιστορικά στοιχεία που συνδέουν το χθες με το σήμερα και εξετάζει τις πρόσφατες κοινωνικές, δημογραφικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις βαλκανικές χώρες καθώς και τη σημασία των Βαλκανίων στην ενεργειακή ευρασιατική σκακιέρα.

Στατιστικοί πίνακες εμπλουτίζουν το μεστό περιεχομένου έργο με τα μακροοικονομικά μεγέθη των βαλκανικών χωρών, την ανταγωνιστικότητά τους, αναπτυξιακούς δείκτες, τις ξένες επενδύσεις σε αυτές καθώς και την πορεία των εμπορικών τους σχέσεων συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για το έτος 2017.
Το βιβλίο τιμάται λιανικώς 8 ευρώ + ΦΠΑ και διατίθεται από το Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Ασκληπιού 35, 106 80 Αθήνα,