Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2018-2019 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 47/Σ.4/2018 απόφασή του:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπέ Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:44931
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαλούση Χαραλάμπους του Ανδρέα ΑΜ:44937
(3)    Πεζικού Γλυμή Δημητρίου του Ευθυμίου    ΑΜ:44955
(4)    Πεζικού Γρηγοριάδη Γρηγορίου του Θεοδοσίου    ΑΜ:44971
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπονώρα Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:44978
(6)    Πυροβολικού Κούτρα Κωνσταντίνου του Αθανασίου    ΑΜ:44982
(7)    Πεζικού Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:44985
(8)    Πεζικού Μασούρα Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:44993
(9)    Πυροβολικού Λυμπερίου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:45007
(10)    Μηχανικού Παπαδάκη Μηνά του Αχιλλέα    ΑΜ:44967
(11)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Βασιλείου του Λεωνίδα ΑΜ:44999

(12)    Πεζικού Λιάκου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:45013
(13)    Πεζικού Μπουζάκη Γεωργίου του Ιωάννη    ΑΜ:45018
(14)    Πεζικού Δρίβα Χρήστου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45031
(15)    Πεζικού Κεβεντζίδη Συμεών του Νικολάου    ΑΜ:45056
(16)    Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Διονυσίου ΑΜ:45078
(17)    Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:45554
(18)    Πυροβολικού Βιτετζάκη Δημοσθένη του Στυλιανού    ΑΜ:45556
(19)    Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου ΑΜ:45571
(20)    Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
(21)    Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου    ΑΜ:45580
(22)    Πεζικού Δεμέστιχα Πέτρου του Ιωάννη    ΑΜ:45600
(23)    Μηχανικού Λύκου Ευάγγελου του Γεωργίου    ΑΜ:45613
(24)    Πεζικού Κούκκου Δημητρίου του Πέτρου    ΑΜ:45614
(25)    Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη ΑΜ:44958
(26)    Πυροβολικού Πουλιανίτη Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45634
(27)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γεράσιμου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45656

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:
(1)    Πεζικού Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:44676
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
(3)    Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού    ΑΜ:44928
(4)    Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού    ΑΜ:44930
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:44961
(6)    Πεζικού Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου    ΑΜ:45135
(7)    Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη    ΑΜ:45552
(8)    Πυροβολικού    Αγοράκη Δημητρίου του Θεοδοσίου    ΑΜ:45570
(9)    Πεζικού Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου    ΑΜ:45599

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Πεζικού    Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:44676
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
(3)    Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού    ΑΜ:44928
(4)    Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού    ΑΜ:44930
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:44961
(6)    Πεζικού    Παπαγιαννούλη Μιλτιάδη του Γεωργίου    ΑΜ:45135
(7)    Πεζικού Μπούνα Ευθυμίου του Κανάρη    ΑΜ:45552
(8)    Πυροβολικού    Αγοράκη Δημητρίου του Θεοδοσίου    ΑΜ:45570
(9)    Πεζικού    Παναγόπουλου Νικολάου του Θεοδώρου    ΑΜ:45599

2.    Προάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγους οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν  κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2018-2019 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Πεζικού Μπουζέλος Δημήτριος του Αθανασίου    ΑΜ:44676
β.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
γ.    Μηχανικού Κονδύλης Αντώνιος του Στυλιανού    ΑΜ:44928
δ.    Μηχανικού Γαρμπής Βασίλειος του Στυλιανού    ΑΜ:44930
ε.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιος Γεώργιος του Βασιλείου    ΑΜ:44961
στ.    Πεζικού Παπαγιαννούλης Μιλτιάδης του Γεωργίου    ΑΜ:45135
ζ.    Πεζικού Μπούνας Ευθύμιος του Κανάρη    ΑΜ:45552
η.    Πυροβολικού Αγοράκης Δημήτριος του Θεοδοσίου    ΑΜ:45570

θ.    Πεζικού Παναγόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου    ΑΜ:45599
 
 https://kranosgr.blogspot.gr/2018/03/blog-post_78.html