Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Ρωσία: Δημιουργήθηκε εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων

Ρωσία: Δημιουργήθηκε εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), με εντολή του επικεφαλής της A. Borotnikov, δημιούργησε εθνικό κέντρο συντονισμού για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων σε "κρίσιμης σημασίας υποδομές".
Μεταξύ των καθηκόντων του εθνικού αυτού κέντρου είναι ο συντονισμός "σε ζητήματα εντοπισμού, προειδοποίησης και εξάλειψης των συνεπειών των κυβερνοεπιθέσεων", η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και με τους ξένους συναδέλφους, η ανάλυση των κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν και η εκπόνηση μεθόδων καταπολέμησης τους.
Στην σχετική εντολή του Borotnikov επισημαίνεται ότι το Εθνικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες σε αρμόδια όργανα άλλου κράτους ή σε διεθνείς οργανισμούς, εάν αυτό απειλεί την ασφάλεια της Ρωσίας.
Η έννοια "κρίσιμης σημασίας υποδομές" εμφανίσθηκε στην ρωσική νομοθεσία πριν από μερικά χρόνια.
Περιλαμβάνει όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης που υπάρχουν στην παραγωγική διαδικασία, στον αμυντικό τομέα και στον τομέα ασφαλείας της χώρας.

www.bankingnews.gr