Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Εξοπλισμοί, ένοπλες δυνάμεις και το «τέλος μνημονίων».

Του ΔΗΜΗΤΡΗ Ε. ΘΩΜΑ

Τα τελευταία χρόνια οι ένοπλες δυνάμεις και τα προγράμματα εξοπλισμών και προμηθειών του Ελληνικού Στρατού, έχουν υποστεί εξαιρετικά μεγάλες περικοπές, όπως άλλωστε και οι απολαβές των στελεχών του, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου της χώρας από την κατάσταση χρεωκοπίας και την επίτευξη του στόχου, ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και πρωτογενών πλεονασμάτων του κρατικού προϋπολογισμού. Οι θετικές, όπως φαίνεται να διαμορφώνονται, οικονομικές εξελίξεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να λάβουν μερίδιο από τα ποσά που θα δοθούν για την αποκατάσταση των οικονομικών ζημιών της κρίσης, στο μέτρο βέβαια του δυνατού και της λογικής.

Οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή, αναδεικνύουν για την Ελλάδα μεγάλες ευκαιρίες, κινδύνους, αλλά και ανάγκες για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ώστε αυτή να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή διαδραματίζοντας το σταθεροποιητικό της ρόλο, αλλά και να αντιμετωπίσει τις απειλές και τις επιβουλές, που προέρχονται από άλλες δυνάμεις της περιοχής αλλά και από ασύμμετρες απειλές όπως η τρομοκρατία. Η Ελλάδα έχει προφανώς επιλέξει τη στενή συνεργασία με δυνάμεις όπως η Αίγυπτος το Ισραήλ η Κύπρος, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δείχνει πρόθυμη να αναλάβει ευρύτερες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτων δοθέντων, η επίτευξη των στόχων αλλά και η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, επιτάσσει την με κάθε τρόπο οικονομική ενίσχυση όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, την ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων κάθε τύπου, αλλά και την αποκατάσταση των αμοιβών του στρατιωτικού προσωπικού, τόσο για εθνικούς λόγους, όσο και για λόγους κοινωνικής συνοχής.
Κατά την περίοδο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και τις εφαρμογής των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, οι ένοπλες δυνάμεις έγιναν ο εύκολος στόχος, διαφόρων πολιτικών και ιδεολογικών στερεοτύπων και δοξασιών, που θεωρούσαν την περικοπή των δαπανών στις ένοπλες δυνάμεις «θεραπεία δια πάσαν νόσο…». Το σύνθημα «κανόνια ή βούτυρο» που έχει ακουστεί σε διάφορες χώρες και εποχές ήρθε και στην Ελλάδα, λόγω της προσπάθειας που κατέβαλαν κάποιοι να πλήξουν με κάθε τρόπο τις ένοπλες δυνάμεις. Πολλοί ήταν εκείνοι που ορμώμενοι, από διαφορετική πολιτική οπτική αλλά και με ποικίλες πολιτικές κατευθύνσεις, επέλεξαν τις ένοπλες δυνάμεις ως εύκολο στόχο στον οποίο θα επιβάλλονταν οικονομικές περικοπές.
Η θετική όπως φαίνεται πορεία της χώρας, τουλάχιστον όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, και εφόσον αυτή διατηρηθεί, επιβάλλει την άμεση αύξηση των δαπανών για τις ένοπλες δυνάμεις, αρχικά κυρίως στους νευραλγικούς τομείς, όπου τα επιτελεία κρίνουν ότι παρουσιάζονται ελλείψεις που επηρεάζουν πιθανόν το αξιόμαχο του Ελληνικού Στρατού, και στη συνέχεια όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα στον τομέα των εξοπλισμών και της υψηλής τεχνολογίας, που είναι πλέον κυρίαρχο στοιχείο και καθορίζει τη νέα μορφή που θα έχει ο πόλεμος και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, στα πεδία των μαχών.
Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι η κουλτούρα, ο επαγγελματισμός αλλά και οι διακρίσεις των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο, αλλά και το κύρος που διαθέτουν στο εξωτερικό και σε όλες τις συμμαχικές χώρες, αναδεικνύουν τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν αυτές να συνεργαστούν ορθολογικά, σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, με επιστημονικά ιδρύματα, ξένες και ελληνικές επιχειρήσεις, χρηματοδοτικούς θεσμούς αλλά και αξιόλογες προσωπικότητες, τράπεζες και κυβερνήσεις, με κύριο στόχο την κατάρτιση και άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής, τεχνολογικής, εξοπλιστικής και ευρείας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, κάτι που καθίσταται αναγκαίο τόσο λόγω της διεθνούς, όσο και της εσωτερικής κατάστασης της χώρας, που επιζητεί γενική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Τούτη την στιγμή προέχει η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, και η προώθηση των συμφερόντων της Ελλάδας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα προβολής ισχύος σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας, και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις συμμαχικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η άμεση οικονομική και εξοπλιστική ενίσχυση τους είναι επιβεβλημένη.


militaire.gr