Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Πόσο κοστίζει η ώρα πτήσης του F-35; Δύο Έλληνες απαντούν με μελέτη τους

Στην Ελλάδα, σ΄όλες τις μεγάλες αγορές που έγιναν, ειδικά στην Πολεμική Αεροπορία, δεν θυμόμαστε ποτέ να λάβαμε υπ΄ όψιν το κόστος χρήσης ενός οπλικού συστήματος. Σ΄ ότι αφορά στα μαχητικά αεροσκάφη, ποτέ δεν εξετάσαμε το Κόστος Ώρας Πτήσης.
Δύο Έλληνες επιστήμονες ο Ηλίας Λάππας επιστήμονας με αντικείμενο την Αεροδιαστημική και με πάνω από 15 χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης στρατιωτικών αεροσκαφών και ο Μιχαήλ Μποζούδης στέλεχος της ΠΑ, συνέταξαν μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, την οποία μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη εδώ  www.mdpi.com

Με τι ασχολούνται στη μελέτη τους:
Αντικειμενικός σκοπός της επιστημονικής δημοσίευσης ήταν να αναπτύξει ένα παραμετρικό μοντέλο υπολογισμού του Κόστους Ώρας Πτήσης (ΚΩΠ) ενός νέου τύπου αεροσκάφους για το οποίο δεν υφίστανται αξιοποιήσιμα στοιχεία επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Είναι γνωστό ότι από τη στιγμή της αρχικής σύλληψης μιας ιδέας για τη σχεδίαση ενός νέου τύπου αεροσκάφους μέχρι αυτό να αποδοθεί στο χρήστη, μεσολαβεί ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η κατασκευάστρια εταιρία δεν είναι σε θέση να παρέξει στον επίδοξο χρήστη ακριβείς εκτιμήσεις για το ΚΩΠ.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η εν λόγω μελέτη, η οποία εστίασε την προσοχή της στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για τον υπολογισμό του ΚΩΠ που θα έχει ως μεταβλητές σχεδιαστικές παραμέτρους του αεροσκάφους, οι οποίες καθορίζονται και παγιώνονται στα αρχικά στάδια της σχεδίασης αυτού. Το μοντέλο βασίστηκε σε δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία ΚΩΠ διαφόρων τύπων αεροσκαφών της ΠΑ, τα οποία συσχετίστηκαν με σχεδιαστικές τους παραμέτρους και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το ΚΩΠ μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια από 2 παραμέτρους, ήτοι τη μέγιστη ειδική κατανάλωση καυσίμου (Specific Fuel Consumption) και το βάρος του αεροσκάφους χωρίς καύσιμο και ωφέλιμο φορτίο (Empty Weight).
Η ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου ελέγχθηκε συγκρίνοντας αποτελέσματά του με επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία ΚΩΠ για διάφορους τύπους αεροσκαφών κυρίως της Αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας (USAF). Η εφαρμογή του μοντέλου μας παρέχει αξιόπιστες εκτιμήσεις για το ΚΩΠ ενός μεγάλου αριθμού νέων τύπων τόσο μαχητικών (πχ F-35, Eurofighter, Rafale, JAS-39 Gripen, Su-57) όσο και εκπαιδευτικών αεροσκαφών (πχ Μ-346, Τ-Χ, Τ-100, Τ-50), ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε ως βάση σύγκρισης το ΚΩΠ του F-16 Block 52+.
Ένα από τα συμπεράσματα Ελληνικού αλλά και παγκόσμιου ενδιαφέροντος είναι ότι το ΚΩΠ των περισσοτέρων μαχητικών αεροσκαφών ‘νέας γενιάς’ δεν θα είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό του F-16 Block 52+ (για το F-35 υπολογίζεται ως 25% υψηλότερο), γεγονός που ενδέχεται πως θα επηρεάσει αποφάσεις αναφορικά με αναβαθμίσεις στόλων F-16 καθώς και απόκτησης αεροσκαφών F-35 από υφιστάμενους χρήστες F-16. Δεδομένου δε του εκτιμώμενου ΚΩΠ του F-35, ίσως η συζήτηση, σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των χρηστών του F-16, να πρέπει να κατευθυνθεί σε ζητήματα ‘επιπλέον κόστους ανά παρεχόμενες επιπλέον επιχειρησιακές δυνατότητες του F-35’.

militaire.gr