© Capital.grΤης Δήμητρας Καδδά
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για την άτυπη "στάση πληρωμών", κυρίως επενδυτικών, συγκεκριμένων υπουργείων, η οποία "θρέφει" τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά θέτει και σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των κρατικών επενδύσεων. 

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο "Δελτίο Παρακολούθησης επίτευξης στόχων εκτέλεσης δαπανών κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο 2018" που δημοσίευσε χθες το ΥΠΟΙΚ. Σκοπός του δελτίου είναι να φανεί αν υπάρχουν αποκλίσεις προς τα "πάνω", δηλαδή αν σε κάποια υπουργεία και φορείς που εποπτεύουν έχουν ξεφύγει οι δαπάνες. 
Ωστόσο, τα στοιχεία στο σύνολό τους επιβεβαιώνουν και αναλύουν την σημαντική υποεκτέλεση του Προϋπολογισμού η οποία δεν αναστρέφεται μετά το 9μηνο αλλά διογκώνεται, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα τα στοιχεία κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο του 11μήνου, αλλά χωρίς ανάλυση ανά υπουργείο. Η εν λόγω υποαπόδοση μάλιστα συνηγόρησε στο "πάγωμα" του ΠΔΕ στο εθνικό του σκέλος για την προσεχή 2ετία.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων), για το εννεάμηνο του 2018 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,593 δισ. ευρώ ή κατά 4,7% έναντι του στόχου (34,011 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (πλην τόκων) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 500 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.092 εκατ. ευρώ ή 40,0% έναντι του στόχου. 
Η κατάσταση παραμένει η ίδια έως και τον Δεκέμβριο, προκαλώντας την ανάγκη στις αρμόδιες υπηρεσίες να επιδοθούν σε έναν αγώνα δρόμου για να μην μείνουν στο "ράφι" επενδυτικά κονδύλια. Στο 11μηνο η εν λόγω υποεκτέλεση του ΠΔΕ έχει ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ με τις δαπάνες ΠΔΕ να μην διατίθενται  στην αγορά σε ποσό 1,55 δισ. ευρώ...
Η υστέρηση στις δαπάνες του ΠΔΕ δεν αναλύεται ανά υπουργείο στο έγγραφο του ΥΠΟΙΚ. Ωστόσο, η συνολική πορεία υποεκτέλεσης δαπανών ανά υπουργείο/κατηγορία είναι ενδεικτική της γενικότερης τάσης/επιλογής που στηρίζει τα πλεονάσματα του 2018 με επιπτώσεις στην αγορά αλλά και στο ΑΕΠ αφού η κρατική κατανάλωση το 3ο τρίμηνο  μειώθηκε κατά 4,1%.
Αποκλίσεις λοιπόν προς τα "πάνω", άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών, καταγράφονται στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής (κατά 46,6 εκατ. ευρώ ή 122,9%) η οποία δικαιολογείται ως αποτέλεσμα της πληρωμής 10,2 εκατ. ευρώ για τις συνδρομές της Ελλάδας στα υποχρεωτικά και προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και 45 εκατ. ευρώ για το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. 
Τα υπουργεία που δεν... πληρώνουν
Αντιθέτως στον αναλυτικό πίνακα καταγράφονται υπο-εκτελέσεις δαπανών στα πιο πολλά υπουργεία και κονδύλια. Σε κάποια εξ αυτών, λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού που έχουν, ανήκει και η μεγαλύτερη "ευθύνη" για την άτυπη στάση πληρωμών του κράτους προς ιδιώτες:
* Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο στόχος 9μήνου ήταν δαπάνες 1 δισ. ευρώ και δεν διατέθηκαν 443,1 εκατ. ευρώ ή το 44,2% του συνόλου.
* Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Δεν πληρώθηκε επί συνόλου 3,448 δισ. ευρώ τα 761,2 εκατ. ευρώ ή το 22,1%.
* Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επί συνόλου 351,6 εκατ. ευρώ δεν έχει δαπανηθεί το 70,6% δηλαδή 248,3 εκατ. ευρώ.
* Υπουργείο Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών & Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δεν δαπανήθηκαν επί συνόλου 244 εκατ. ευρώ τα 80,6 εκατ. ευρώ ή το 33,0%.
* Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από τα 723,6 εκατ. ευρώ δεν πληρώθηκαν τα 91,1 εκατ. ευρώ (12,6%).
* Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τα 496,1 εκατ. ευρώ δεν έχουν δοθεί τα 127,9 εκατ. ευρώ (-25,8%).
* Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επί συνόλου 98,6 εκατ. ευρώ δεν διατέθηκαν τα 56 εκατ. ευρώ ή το 56,8% του συνόλου.
* Υπουργείο Εξωτερικών. Από τα 212,9 εκατ. ευρώ, δεν διατέθηκαν 45,1 εκατ. ευρώ.
* Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά 18% είναι χαμηλότερες οι δαπάνες των 278,3 ευρώ που είχαν προβλεφθεί.
* Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκκρεμεί το 52,7% των δαπανών αξίας 49,9 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως οριακή είναι η μείωση η υπάρχει και υπέρβαση δαπανών στα εξής υπουργεία/φορείς:
* Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο 9μήνου στα 2,528 δισ. ευρώ και υποεκτέλεση κατά 7,5 εκατ. ευρώ.
* Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο στόχος 9μήνου ήταν 1,539 δισ. ευρώ και δεν δαπανήθηκαν 81 εκατ. ευρώ.
* Υπουργείο Τουρισμού (δεν διατέθηκαν επί συνόλου 55,1 εκατ ευρώ τα 3,4 εκατ. ευρώ).
* Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Δεν δαπανήθηκαν 58,8 εκατ. ευρώ επί συνόλου 3.848,4 εκατ. ευρώ.
* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Διατέθηκαν 5,5 δισ. ευρώ επιπλέον του στόχου των 2,219 εκατ. ευρώ.
* Οριακά υπερκαλύφθηκαν οι δαπάνες του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ εντός του στόχου ήταν και οι δαπάνες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
* Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπερκαλύφθηκε κατά 153,3 εκατ. ευρώ ο στόχος των 13,05 δισ. ευρώ. 
* Υπουργείο Υγείας. Υπερκαλύφθηκε κατά 169,2 εκατ. ευρώ ο στόχος των 2,66 δισ. ευρώ.
* Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έχει υπερκαλυφθεί η δαπάνη των 314,9 εκατ. ευρώ κατά 6,5%.
Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 για την παρακολούθηση εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Προβλέφθηκε η διαδικασία καθορισμού τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για κάθε φορέα καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους.
Λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιήσεις των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (εκτός των τόκων), των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31-12-2017.