Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψε τον τόμο αυτοκεφαλίας για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες ώρες (διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ παρακάτω) και η πρώτη αντίδραση ήρθε τώρα από την ρωσική εκκλησία.
«Ο Τόμος είναι ένα κομμάτι χαρτί χωρίς κανονική δύναμη»αναφέρει συγκεκριμέν η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θυμίζει πως τα Χριστούγεννα είναι το κύριο γεγονός κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών (ιουλιανό ημερολόγιο), και όχι ο Τόμος που υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη, και ο οποίος δεν έχει κανονική ισχύ.
«Είναι τα Χριστούγεννα, και όχι ο Τόμος, ένα χαρτί που είναι αποτέλεσμα αχαλίνωτων πολιτικών και προσωπικών φιλοδοξιών. Υπεγράφη κατά παράβαση των κανόνων και ως εκ τούτου δεν διαθέτει καμία κανονική δύναμη» ανέφερε ο Βλαντιμίρ Λεγκούντα, επικεφαλής του Συνοδικού Τμήματος για την Εκκλησία, την Κοινωνία και τα ΜΜΕ.
«Ας μην ξεχνάμε ότι το κύριο θέμα σήμερα για μας, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, είναι η Γέννηση του Χριστού! Η χαρά μας για το Σωτήρα που έρχεται στον κόσμο», είπε. «Ωστόσο, ορισμένοι πολιτικοί της Ουκρανίας προσπάθησαν, με τη βοήθεια από το πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, να κλέψουν τα Χριστούγεννα από τα εκατομμύρια των πιστών στην Ουκρανία -παρόλα αυτά αυτά θα έρθουν», δήλωσε ο Legoyda.
Στο μεταξύ ο Ουκρανός Πρόεδρος κάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία.
«Θέλω να ανακοινώσω: ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στην Ουκρανία,» είπε ο Poroshenko στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο μετά την τελευταία υπογραφή.
Ο Τόμος θα μεταφραστεί σύντομα στην ουκρανική γλώσσα, δήλωσε ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Rostislav Pavlenko.
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής ο τόμος διαβάστηκε στα ελληνικά. «Η επίσημη μετάφραση θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα», δήλωσε ο Pavlenko.
Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Παρουσία του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, του Προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο και της οικογενείας του, Ιεραρχών και κληρικών, πλήθους Ουκρανών Πολιτειακών και Κυβερνητικών παραγόντων, επισήμων και εκπροσώπων Μέσων Ενημερώσεως απ’ όλο τον κόσμο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπέγραψε σήμερα το μεσημέρι, 5 Ιανουαρίου, σε ειδική Ακολουθία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, την περγαμηνή του Τόμου της επισήμου αναγνωρίσεως και ανακηρύξεως της Αυτοκεφαλίας της εν Ουκρανία Ορθοδόξου Εκκλησίας.
«Ο ευσεβής Ουκρανικός λαός ανέμενε την ευλογημένην ταύτην ημέραν επί επτά ολοκλήρους αιώνας˙ και, ιδού, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου διά να απολαύση και αυτός, ως και πλείστοι προ αυτού Ορθόδοξοι λαοί, του θείου δώρου της χειραφετήσεως και της ανεξαρτησίας και αυτοδιοικήσεως, ελεύθερος πάσης έξωθεν εξαρτήσεως και επεμβάσεως, ουχί πάντοτε στοργικής και σεβομένης την ιδιοπροσωπείαν αυτού υπαρξάσης», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία που πραγματοποίησε, αμέσως μετά την ανάγνωση του Τόμου από τον Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμ.Ιωακείμ, σημειώνοντας ότι από σήμερα η νέα Αυτοκέφαλος Εκκλησία εντάσσεται «εις την χορείαν των δεκατεσσάρων αδελφών Εκκλησιών, των συγκροτουσών «όλον τον θεσμόν» της αγίας Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας».
«Ήτο δικαίωμά Σας, Μακαριώτατε, να ζητήτε και να διεκδικήτε την αυτοκεφαλίαν Σας. Ήτο δικαίωμα και προνόμιον της Μητρός Σας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να Σας χορηγήση το καθεστώς τούτο της αυτοκεφαλίας. Ευχόμεθα ολοθύμως να φανήτε άξιοι αυτής και να αναδειχθήτε εις πολύτιμον συνέκδημον των λοιπών αδελφών Εκκλησιών εν τη πανορθοδόξω ενότητι και συνεργασία και εν τη κοινή ημών μαρτυρία προς τον σύγχρονον κόσμον, ο οποίος έχει ανάγκην των ανεξαντλήτων πνεματικών θησαυρών της Ορθοδοξίας».
Στην ομιλία του, που έγινε σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στην επανένταξη εκατομμυρίων Ουκρανών πιστών στην κανονικότητα και την κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
«Σήμερον, τη χάριτι του Κυρίου, πραγματοποιείται η επανένταξις των εν τη χώρα Υμών εκατομμυρίων πιστών, οίτινες αιφνιδίως ευρέθησαν εκτός κανονικότητος και κοινωνίας, άνευ ιδικής των υπαιτιότητος. Αλλ’ η Κωνσταντινούπολις συνήγαγε και ενηγκαλίσθη αυτούς ως η πραγματική αυτών μήτηρ, η οδηγήσασά ποτε αυτούς εις το χριστιανικόν βάπτισμα, και ουχί ως μητρυιά, διότι ουδέποτε και έναντι ουδενός λαού και έθνους υπήρξε τοιαύτη καθ’ όλην την μακράν και πολλάκις περιπετειώδη ιστορικήν πορείαν αυτής. Η Εκκλησία αύτη των του Χριστού πενήτων εκένωσεν εαυτήν, εθυσίασεν ευχαρίστως τμήματα της δικαιοδοσίας αυτής, εσμικρύνθη, διά να διακονήση τας επιθυμίας και τα συμφέροντα των τέκνων αυτής».
Και στη συνέχεια τόνισε:
«Κατά την εύσημον ταύτην και ιστορικήν ημέραν, εν τω Ιερώ Κέντρω της Ορθοδοξίας, παρίστανται και συνεορτάζουν μεθ’ ημών ο Πρίγκηψ Βλαδίμηρος και η Αγία Όλγα, άπαντες οι Άγιοι γόνοι της ευκλεούς Ουκρανικής γης, ως και άπαντες οι θιασώται και υποστηρικταί των αυτονοήτων δικαίων Υμών, των Ουκρανών πιστών, και της δικαιοσύνης εν γένει, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ιδιαιτέρως, της θρησκευτικής ελευθερίας των ανθρώπων και των λαών -όλοι είναι παρόντες τω πνεύματι και τη προσευχή, συγχαίροντες και συνευφραινόμενοι μεθ’ ημών».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαιρέτησε, ιδιαιτέρως, την παρουσία του αρχηγού του Κράτους της Ουκρανίας, Προέδρου Πέτρο Ποροσένκο, «ο οποίος πολύ επεθύμησεν ιδείν την ημέραν ταύτην, την μεγάλην και επιφανή, εκφράζων την ενδόμυχον επιθυμίαν και ευχήν και παράκλησιν του λαού του να απολαύση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του», και διαβεβαίωσε τον Μητροπολίτη Κιέβου και τον ευσεβή λαό της Ουκρανίας ότι, «η Εκκλησία αύτη της Κωνσταντίνου Πόλεως θα είναι πάντοτε παρά το πλευρόν Σας, ευχομένη, προσευχομένη και εργαζομένη διά την εν Χριστώ αύξησιν και πρόοδον Υμών και διά την ευστάθειαν της νεοφύτου Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας».
Αμέσως μετά μίλησε ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, πρώτος Προκαθήμενος της νέας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και προσωπικώς στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σημείωσε δε, μεταξύ άλλων, πως η θυγατέρα Εκκλησία της Ουκρανίας δεν θα ξεχάσει ποτέ όλα όσα της προσέφερε η Μητέρα της Εκκλησία από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.
Τη βαθύτατη συγκίνησή του για την ιστορική αυτή στιγμή για ολόκληρο τον Ουκρανικό λαό εξέφρασε σε σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της χώρας Πέτρο Ποροσένκο,.
Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και την οικογένειά του, τον Πρόεδρο της Ουκρανικής Βουλής καθώς και τον Μητροπολίτη Κιέβου με την συνοδεία του. Ο Παναγιώτατος συνεχάρη και πάλι τον μητροπολίτη Κιέβου και εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα ότι η νέα Αυτοκέφαλος Εκκλησία θα αυξάνει και θα πολλαπλασιάζεται μέρα με την ημέρα.
«Σας παρακαλούμε από τη Μητέρα Εκκλησία να δείξετε αγάπη, ευλογία, καλήν διάθεση, πνεύμα καταλλαγής και συνδιαλλαγής με όλους. Η Μητέρα Εκκλησία, προέκταση της οποίας είστε εσείς εις την Ουκρανία, έχει τεραστίαν αγκάλη μέσα εις την οποίαν χωρούν όλοι. Και κανείς δεν εξαιρείται και κανείς δεν περισσεύει. Υπάρχει τόπος στην αγκαλιά της Μητρός Εκκλησίας δια όλους. Παρακάλεσα και τον κύριο Πρόεδρο να έχει αυτό το πνεύμα της αγάπης και της ειρήνης προς ολόκληρον τον λαόν του, χωρίς καμιάν εξαίρεση, χωρίς καμίαν διάκριση. Είμεθα αισιόδοξοι για το μέλλον της Εκκλησίας σας, η οποία σήμερα με τας προσευχάς όλων μας, με την χάριν του Παναγίου Πνεύματος εδραιώνεται επί υγειών βάσεων».
Σε αναγνώριση των προσπαθειών και της συμβολής του Προέδρου Ποροσένκο στην επίτευξη του ιστορικού γεγονότος της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης του απένειμε τον επετειακό Σταυρό Παναγίας της Παμμακαρίστου. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ευχαριστώντας εκ νέου τον Παναγιώτατο, του απένειμε το παράσημο του Τάγματος της Τιμής Α’ Τάξεως του Ουκρανικού Κράτους.
Η άφιξη του νέου Προκαθημένου στο Φανάρι
Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος αφίχθη στην Έδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, για την πρώτη επίσημη, ειρηνική και ιστορική επίσκεψή του, νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου, και στα προπύλαια του Πατριαρχείου τον υποδέχθηκαν, σύμφωνα με την τάξη της Μητρός Εκκλησίας, ο Μ.Πρωτοσύγκελος Ανδρέας και οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής.
Στην είσοδο του Πατριαρχικού Ναού το νέο Προκαθήμενο υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων εκ μέρους της Επιτροπής Διορθοδόξων Ζητημάτων και ακολούθως τελέστηκε Δοξολογία όπου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Επιφάνιος.
Αμέσως μετά ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο επίσημο Πατριαρχικό Γραφείο, όπου, παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας, τον συνεχάρη για την εκλογή του. «Οι δεσμοί Κιέβου και Κωνσταντινουπόλεως είναι δεδομένοι από την ιστορία και θα συνεχιστούν επί νέων βάσεων για την δόξα του Κυρίου και για την σωτηρία των ευσεβών ορθοδόξων πιστών της χώρας σας».
Στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κατήλθαν στον Πατριαρχικό Ναό για την τελετή υπογραφής του Τόμου Αυτοκεφαλίας.
Τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας συνοδεύουν οι Μητροπολίτες Vinnytsia κ’ Bar Συμεών, Halych Ανδρέας, Lviv and Sokal Δημήτριος, Lutsk and Volyn Μιχαήλ, Perejaslav-Khmelnitskiy κ’ Vyshneve Αλέξανδρος, ο Αρχιεπίσκοπος Chernihiv κ’ Nizhyn Ευστράτιος και ιερείς της Εκκλησίας της Ουκρανίας.
ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-13.00μμ
“Ο ευσεβής ουκρανικός λαός ανέμενε 7 αιώνας την σημερινή ημέρα και να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου” ανέφερε στην προσλαλιά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Μίλησε για το “Θειον δώρο της ανεξαρτησίας” και για ελευθερία πέραν εξωτερικής επεμβάσεως
“Ήτο δικαίωμά σας να ζητείτε και να διεκδικείτε την αυτοκεφαλίας σας, ήτο δικαιώμα της μητρός εκκλησίας της Κων/πολεως να σας χορηγήσει το καθεστώς αυτό. Ευχόμαστε να καταστείτε άξιοι” τόνισε.
“Σήμερον τη χάριτι του Κυρίου πραγματοποιείται η επανένταξη εκατομμυρίων πιστών οι οποίοι βρέθηκαν εκτός κοινωνίας άνευ δικής τους υπαιτιότητας” σχολίασε
Κατέληξε δε λέγοντας πως «γιορτάζουν μαζί μας ο πριγκηψ Βλαδίμηρος και η Αγία Όλγα”, με ειδική αναφορά στον Ποροσένκο και με την διαβεβαίωση πως “θα είμαστε στο πλευρό σας για την ευστάθεια τηνς νεάς εκκλησίας”
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Επιφάνιος ανέφερε πως η παράδοση του τόμου αυτοκεφαλίας αφορά την πληρότητα της ορθοδόξου καθολικής αποστολικής εκκλησίας.
Ο δε Ποροσένκο μιλώντας με στόμφο περισσότερη ώρα από όση οι δύο Ιεράρχες μαζί σαν από προεκλογικό μπαλκόνι τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατομμύρια των Ουκρανών σε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να προσευχηθούν για να γίνει η νέα εκκλησία. Αυτό κατέστη δυνατόν από τις προσευχές σας. Θέλω να ευχαριστήσω τη γενιά της Ουκρανίας, η οποία ονειρευόταν … Και εσείς επιλέγετε αν είναι 1030 ή 332 χρόνια, ή πριν από 100 χρόνια … Αλλά τελικά, ο Κύριος μας έστειλε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας»


Η παραλαβή του Τόμου Αυτοκεφαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας θα ανοίξει μια νέα εποχή στην ιστορία της παγκόσμιας Ορθοδοξίας».Αυτό γράφτηκε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Πόροσενκο στο Facebook για το σημερινό μεγάλο γεγονός. Ο ίδιος έφτασε πριν από λίγο εν μέσω κωδωνοκρουσιών και άναψε κερι…

Και είναι αλήθεια πως θα ξεκινήσει μια νέα εποχή, μόνο που όσα συμβούν σήμερα και αύριο θα αποτελούν μαχαίρι στην καρδιά της παγκόσμιας Ορθοδοξίας, άρα πρόκειται για μια νέα εποχή διχόνοιας και διχασμού.
Διαβάστε εδω την ανάλυση για πού θα τα «σπάσουν» με το Φανάρι, τα δολάρια των ενοριών, τα δικαιώματα του Πατριαρχείου και την «καραμπόλα» της Αυστραλίας
«Είναι τιμή μου με τον νεοεκλεγέντα Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αύριο(σ.σ. σήμερα) είναι η πολυαναμενόμενη εκδήλωση. Εμείς πάμε για να ευχαριστήσουμε την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με τα λόγια μας και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη ολόκληρου του λαού της Ουκρανίας για την ιστορική απόφαση για τη χορήγηση Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Εμφανίζεται μια νέα εποχή στην ιστορία της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Προσευχόμαστε για ειρήνη και ενότητα. Πράγματι, στην ενότητα της εξουσίας του λαού μας. Η ενότητα είναι αυτό που θα μας δώσει τη νίκη! «- είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Στο μεταξύ ο Τόμος είναι έτοιμος και με καλλιγραφία Αγιορείτη… Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου χθες ο κ. Βαρθολομαίος συνάντησε «τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Λουκᾶν Ξενοφωντινόν, κομίσαντα τόν ὑπ’ αὐτοῦ καλλιγραφηθέντα Τόμον Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Οὐκρανίας».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το Φανάρι «περί ὥραν 11:30, ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας θά προστῇ Δοξολογίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συνεχείᾳ δέ θά γίνῃ ἐπισήμως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ. Εἶτα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ θά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπί τῇ ὑπογραφῇ τοῦ Τόμου ἀνακηρύξεως τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἱ. Ἀκολουθία καί θά ἀνταλλαγοῦν προσφωνήσεις, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχ. κ. Πέτρου Ποροσένκο καί τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τήν Κυριακήν, 6ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῆ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης, θά συλλειτουργήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί ἑκατέρωθεν Ἱεραρχῶν. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά ἐγχειρίσῃ ἐπισήμως τήν περγαμηνήν ἀποδόσεως τῆς αὐτοκεφαλίας τῷ Μακαριωτάτῳ Μητροπολίτῃ κ. Ἐπιφανίῳ καί θά γίνῃ ἀνταλλαγή ἐπισήμων προσφωνήσεων καί ἀναμνηστικῶν δώρων μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων.»

10.40 -Αυτή την στιγμή όλα είναι έτοιμα στο Φανάρι και αυτό δείχνουν και οι πρώτες φωτογραφίες, ενώ έντονότατη είναι και η δημοσιογραφικη΄κάλυψη του γεγονότος
pentapostagma.gr