Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Σεμινάριο ΕΛΙΣΜΕ: «Η ευρωπαϊκή Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας και η Θαλάσσια Διάστασή της»Σεμινάριο ΕΛΙΣΜΕ: «Η ευρωπαϊκή Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας και η Θαλάσσια Διάστασή της»
Το ΕΛΙΣΜΕ, σε συνεργασία με την Ομάδα Maritime and Seapower Analysis Group, διοργανώνει Σεμινάριο διάρκειας 18 ωρών με θέμα ''Η ευρωπαϊκή Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας και η Θαλάσσια Διάστασή της''.
Στις θεματικές του Σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στα παρακάτω θέματα:
1. Διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Άμυνας και Ασφάλειας
2. Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική και τη Θαλάσσια διάστασή της.

3. στις απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια και τις αρχές που διέπουν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας
4. Στις ευρωπαϊκές αποστολές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις δράσεις της ΕΕ στο θαλάσσιο χώρο
5. Περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση του θαλάσσιου χώρου
6. Σε θέματα στρατηγικών ανταγωνισμών και επιδιώξεων των Μεγάλων Δυνάμεων στις περιφερειακές θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ