Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

“Γιατί διαφωνώ με τη τοποθέτηση ΓΓ στο ΥΠΕΘΑ” – Ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Κ.Ζιαζιάς γράφει

Γράφει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΖΙΑΣ
Επίτιμος Α/ΓΕΣ

Με Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θέση που δημιουργείται με το ίδιο Π.Δ., ανατίθεται και η ευθύνη να συντονίζει «και τα Γενικά Επιτελεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων”.

Ο συντονισμός  των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και σύμφωνα με το ισχύον Δόγμα, που πηγάζει από το νόμο της κάθετης διοίκησης, είναι έργο και αποστολή του Α/ΓΕΕΘΑ μόνον και κανενός άλλου.
Το βασικό ερώτημα είναι ποιες δραστηριότητες των Γενικών Επιτελείων θα συντονίζει ο Γενικός Γραμματέας; Μήπως τα επιχειρησιακά; Μήπως τα διοικητικά; Μήπως τον προϋπολογισμό; Μήπως το οικονομικά των Στελεχών των ΕΔ; Μήπως τα θέματα της Αμυντικής Βιομηχανίας; Όλα αυτά είναι έργο του Α/ΓΕΕΘΑ.  Δηλαδή οι Αρχηγοί των Κλάδων αναφέρουν κάθε πρωί στον φυσικό τους προϊστάμενο, που είναι ο Α/ΓΕΕΘΑ.
Η δημιουργία  ενός ακόμη «επιπέδου διοίκησης», για να εξυπηρετηθούν πολιτικές και ατομικές φιλοδοξίες ανθρώπων που έχουν συμβάλει στα μέγιστα στην φτωχοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν οφελεί σε τίποτε, πέραν της γραφειοκρατίας και της κατάφωρης υποβάθμισης του Α/ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.
Εκτιμώ  ότι οι ρύθμιση αυτή, δεν είναι σε γνώση του πρωθυπουργού και της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, αλλά ούτε οι συνέπειες της εφαρμογής της. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν συνιστούν πρόοδο, εκσυγχρονισμό σε μία επαγγελόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Είναι αυτονόητο, σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, ότι δεν απαιτείται ορισμός Γενικού Γραμματέα στο ΥΠΕΘΑ. Ο ΥΕΘΑ, ο ΥΦΕΘΑ και οι Αρχηγοί δημιουργούν και δημιουργούσαν πάντοτε ένα σφριγηλό και αποτελεσματικό επιτελείο.
Τα τελευταία όμως χρόνια της κρίσης, επειδή «υπήρχαν χρήματα», δημιουργήσαμε και θέση Γενικού ΣΤΙΣ ΕΔ, για να εξυπηρετήσουμε κομματικούς ινστρούκτορες και μόνο.
Νόμος Π.Δ.84/2019
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84 Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό Α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στον Γενικό Γραμματέα ΥΕΘΑ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβασθεί με την Φ.900/84/249030/Σ.512/24.10.2014 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2887). Επιπλέον ο Γενικός Γραμματέας ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ τις γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις του Υπουργείου και τα ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ .
[συντονίζω =κατευθύνω δραστηριότητες, που προέρχονται από διαφορετικά άτομα ή φορείς, προς έναν κοινό στόχο, με τέτοιο τρόπο ώστε η μία δραστηριότητα να συμπληρώνει την άλλη ή να τη συνεχίζει]
Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0
ΣΤ` ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 11 Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.
1. Ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. προϊσταται του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των υπαγάμενων σε αυτό υπηρεσιών και οργανικών και μη μονάδων, όπως στον παρόντα νόμο ορίζεται.
“6. α. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ασκούν τη διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Α/ΓΕΕΘΑ και των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Αρθρο 14
β. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εντάσσονται στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης και διοικούν τους κλάδους τους σύμφωνα με τις οδηγίες και διαταγές του Α/ΓΕΕΘΑ και με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται από αυτόν.”